ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — ทำลายสมอง [x]
ผลการค้นหา 1 รายการ

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาศักยภาพสมองและการเรียนรู้

ปัจจัยที่ทำลายสมอง ยับยั้งการเจริญเติบโต ประกอบด้วย การขาดอาหาร, วิธีการอบรมเลี้ยงดู, สภาพแวดล้อมสังคม,...
Pages: 1