ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — ดิจิทัลคอนเทนท์ [x]
ผลการค้นหา 1 รายการ

ณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์ Idol ของหนอนหนังสือดิจิทัล

... แต่วันนี้อุ๊กบีได้สยายปีกรุกตลาดภูมิภาคอาเซียน และตั้งเป้าเป็นร้านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) และดิจิทัลคอนเทนท์ (Digital Content) ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค จุดเริ่มต้นของอุ๊กบี อุ๊กบี เกิดจากการผันคำว่า ...
Pages: 1