ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — ดิจิทัล [x]
ผลการค้นหา 4 รายการ

เล่นจนได้ดี : กล้าเดินตามฝัน ลงมือทำในสิ่งที่คนอื่นได้แต่คิด

... เขาได้มีโอกาสไปเดินชมงาน "เนื้อหอม" ซึ่งเป็นงานนิทรรศการศิลปะนิพนธ์นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จัดโดย คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม และได้พบกับ จัตุพร รักไทยเจริญชีพ หรือ "ก๊อก" ที่มานาเสนอผลงาน ...

การระดมทุนออนไลน์ (Crowd Funding)

... เพื่อสนับสนุนให้กลายเป็นธุรกิจจริง การระดมทุนออนไลน์ (Crowd Funding) พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ยุคดิจิทัล เพราะเทคโนโลยีดิจิทัลขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวไกลได้มากกว่าที่คิด ปัจจุบันเราจึงได้เห็นกลยุทธ์การพลิกแพลงไอเดียเพื่อเจาะช่องทางทำเงินทั้งในและต่างประเทศ ...

ความรู้คือโอกาส Knowledge is Opportunity

... เกี่ยวกับนโยบายในการพัฒนาความรู้และแหล่งเรียนรู้ของประเทศชั้นนำ เสวนาหัวข้อ : แหล่งเรียนรู้ในโลกดิจิทัล และการเปลี่ยนแปลงของความรู้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ดาวน์โหลดเอกสารเอกสารที่เกี่ยวข้อง ...

9 ข้อควรปฏิบัติของพลเมืองดิจิทัลยุคใหม่

เพราะโลกดิจิทัลขับเคลื่อนอย่างรวดเร็ว การเป็นพลเมืองบนสังคมออนไลน์ที่เต็มไปด้วยความรับผิดชอบและพร้อมสร้างสรรค์เรื่องราวดีๆ ...
Pages: 1