ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — จิตสาธารณะ [x]
ผลการค้นหา 1 รายการ

"ธนบูรณ์ สมบูรณ์" เดินหน้ากิจการเพื่อสังคม จิตสาธารณะ ผ่านโซเชียลมีเดีย

... ดำเนินการในรูปแบบของธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ให้บริการด้านการวิจัยและออกแบบพัฒนานวัตกรรมสังคมทำงานร่วมกับคนรุ่นใหม่ที่มีจิตสาธารณะ โดยแบ่งปันข้อมูลผ่านเฟสบุ๊ก (Facebook) ทวิตเตอร์ (Twitter) พินอิท (Pin it) ซึ่งเป็นสื่อโซเชียลมีเดียที่สอดคล้องกับพฤติกรรมการรับสารของคนสมัยใหม่ที่มองหาสิ่งแปลกใหม่ ...
Pages: 1