ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — จังหวัดมุกดาหาร [x]
ผลการค้นหา 1 รายการ

ถั่วลิสง พืชหมุนเวียนสร้างรายได้

ถั่วลิสงนอกจากนิยมปลูกเพื่อนำมาบริโภคเป็นอาหารแล้ว ลำต้นและใบยังสามารถใช้เป็นอาหารสัตว์ หรือไถกลบในดินให้กลายเป็นปุ๋ยเพื่อเพิ่มไนโตรเจนให้กับดินจึงเหมาะในการนำมาปลูกเป็นพืชหมุนเวียน ถั่วลิสงเป็นพืชที่เหมาะสมในการนำมาปลูกเป็นพืชหมุนเวียนหลังฤดูทำนา การส่งเสริม อาชีพการปลูกถั่วลิสง ให้แก่เกษตรกรในช่วงเวลาหลังฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวจะช่วยสร้างรายได้และสร้างอาชีพเสริมให้กับเกษตรกร อันจะนำมาสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกร ในปัจจุบันความต้องการใช้ถั่วลิสงเพื่อการบริโภคมีสูงขึ้นเนื่องจากถั่วลิสงเป็นอาหารที่อุดมด้วยคุณค่าทางอาหารสูง...
Pages: 1