ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — งานปักลูกเดือย [x]
ผลการค้นหา 1 รายการ

งานปักลูกเดือยภูมิปัญญาบนผ้าทอกะเหรี่ยง

... อธิบายเรื่องราว ความหมายและความเชื่อของลาย ประชาสัมพันธ์ นำเสนอชิ้นงาน แนวคิดการต่อยอดจากงานปักลูกเดือย ภูมิปัญญาบนผ้าทอกะเหรี่ยง สามารถนำผ้าที่ปักลูกเดือยไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ ...
Pages: 1