ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — คุณค่าที่แท้จริง [x]
ผลการค้นหา 1 รายการ

เทรนด์อารมณ์การออกแบบพื้นผิว วัสดุ และสิ่งทอในสินค้าไลฟ์สไตล์และตกแต่งปี 2014

... และในขณะที่เทคโนโลยีก้าวหน้าไปเรื่อยๆ ขนบธรรมเนียมดั้งเดิมก็ยังคงมีความสำคัญอยู่ เพราะคนมองว่ามันเป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อคุณค่าที่แท้จริงในงานออกแบบ คนเราหันมาให้ความสนใจต่อคุณค่าอันเป็นเนื้อแท้ของสิ่งต่างๆ ...
Pages: 1