ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — ความเชื่อ [x]
ผลการค้นหา 1 รายการ

เครื่องจักสานล้านนาเสริมมงคล

... ของประดับตกแต่ง เช่น โมบายที่สานจากไม้ไผ่ หรือใบลาน เป็นต้น และนอกเหนือไปจากนั้น วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ ทำให้เครื่องจักสานบางชนิดสามารถเสริมสิริมงคลให้กับผู้ครอบครองอีกด้วย เช่น เครื่องจักสานรูปสัตว์มงคล ...
Pages: 1