ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — กิจกรรม [x]
ผลการค้นหา 2 รายการ

"ปิดเทอมนี้ สนุกคิด สนุกเรียนรู้ สู่อนาคต" ยกทัพ 24 กิจกรรมโดนใจเยาวชนทั่วประเทศ

... สนุกคิด สนุกเรียนรู้ สู่อนาคต" ปูพรมจัดงานพร้อมกันทั่วประเทศ โดย 9 หน่วยงานภาครัฐ รวบรวม 24 กิจกรรม พร้อมยกระดับแหล่งเรียนรู้ คณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ นำร่องโครงการใหม่ ...

จุดประกายคนรุ่นใหม่ ก้าวสู่ธุรกิจ OTOP สร้างสรรค์ | 23 มีนาคม 2558

....อภิชาติ ประเสริฐ ผู้อานวยการสานักโครงการและจัดการความรู้ สบร. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน สำหรับกิจกรรมในงานแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงเช้าเป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ จาก 3 ตัวแทนผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในยุคนี้ ...
Pages: 1