ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — การเสียบกิ่ง [x]
ผลการค้นหา 1 รายการ

มหัศจรรย์พันธุ์มะเขือ 5 ยอด

... ชนิดเข้ากับต้นมะเขือพวงที่เตรียมไว้ ใช้เทปพันให้แน่น น้ำเข้าไม่ได้เพื่อป้องกันรอยต่อ การเสียบกิ่งมะเขือที่เรียบร้อย การปลูกมะเขือ 5 ยอด นอกจากจะปลูกเพื่อเป็นอาหารแล้ว ยังสามารถนำไปจำหน่ายเป็นไม้ประดับได้อีกด้วย ...
Pages: 1