ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — การเขียน [x]
ผลการค้นหา 1 รายการ

คนรุ่นใหม่ ทักษะหลากหลาย ฉายแววในเวทีโลก

... เธอใช้เวลาวางพล็อตเรื่องและค้นคว้าหาข้อมูลนานกว่า 1 ปี อาศัยการฝึกฝนและความพยายาม พัฒนาทักษะการเขียน และทักษะภาษาอังกฤษไปพร้อมกัน ถึงแม้จะเรียนโรงเรียนนานาชาติมาตั้งแต่เด็ก แต่เธอก็ยังไม่แน่ใจในการใช้ภาษาอังกฤษจึงต้องถามครู ...
Pages: 1