ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — การระดมทุนออนไลน์ [x]
ผลการค้นหา 1 รายการ

การระดมทุนออนไลน์ (Crowd Funding)

... การระดมเงินทุนจากคนจำนวนมาก (Crowd) ที่สนใจลงทุนในความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ เพื่อสนับสนุนให้กลายเป็นธุรกิจจริง การระดมทุนออนไลน์ (Crowd Funding) พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ยุคดิจิทัล เพราะเทคโนโลยีดิจิทัลขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวไกลได้มากกว่าที่คิด ...
Pages: 1