ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — การขยายตัวของความเป็นเมือง [x]
ผลการค้นหา 1 รายการ

Urbanization การขยายตัวของความเป็นเมือง

การขยายตัวของความเป็นเมืองได้เกิดขึ้นทั่วโลกมาอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในหลากมิติ ...
Pages: 1