ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — กล่องความรู้ [x]
ผลการค้นหา 1 รายการ

เปิดให้บริการมุมความรู้กินได้ลำปาง

... ซึ่งจะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงและสร้างวัฒนธรรมการใช้ความรู้เป็นฐานในการประกอบอาชีพ ในการนี้นักจัดการความรู้ได้พัฒนาองค์ความรู้ด้านการทำมาหากินในรูปแบบกล่องความรู้ จำนวน 8 อาชีพ ได้แก่ การทำรถม้าจำลอง คนขับรถม้า การปลูกหญ้าแพงโกล่าอินทรีย์ การปลูกสับปะรดลดต้นทุน ...
Pages: 1