ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — กระตุกต่อมคิด [x]
ผลการค้นหา 110 รายการ

ทำไมเด็กหลังห้อง มักได้ดี (กว่า)

เรามักได้ยินบ่อยๆ “เด็กเกเร เด็กหลังห้องมักได้ดี หน้าที่การงานเติบโตยิ่งกว่าเด็กเรียนเก่ง” เพราะอะไรกันนะ เรามักได้ยินบ่อยๆ “เด็กเกเร เด็กหลังห้องมักได้ดี หน้าที่การงานเติบโตยิ่งกว่าเด็กเรียนเก่ง” เพราะอะไรกันนะ เด็กหลังห้อง=คนช่างคิด ช่างฝัน ช่างซัก ช่างถาม - ขณะที่เพื่อนในห้องกำลังจดจ่อกับการสอนของครู แต่ในหัวของพวกเขากลับสนใจสิ่งที่อยู่นอกห้องเรียน จึงมักตั้งคำถามสวนทางกับครูหน้าชั้น เพราะเชื่อว่ายังมีหลากหลายวิธีที่จะได้มาซึ่งความรู้ และชอบเรียนรู้นอกกรอบ เลยได้เรียนรู้ในมุมที่แตกต่าง และไม่ยอมทำตามง่ายๆ...

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรประจำแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาองค์ความรู้ ประจำปี 2560

ศูนย์ความรู้กินได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรประจำแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการทำมาหากิน เพื่อให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการจัดการความรู้ กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรประจำแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อการทำมาหากินตามแนวทางศูนย์ความรู้กินได้ ประจำปี 2560 สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ สบร. โดยงานศูนย์ความรู้กินได้ ได้ดำเนินการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อการประกอบอาชีพตามแนวทางศูนย์ความรู้กินได้ โดยเริ่มพัฒนามาตั้งแต่ปีงบประมาณ...

อาหารว่างไทใหญ่

อาหารว่างไทใหญ่ ขนมไทใหญ่ หรือขนมไต ส่วนใหญ่เป็นขนมที่ทำจากแป้งและน้ำตาล มีรสชาติหวาน หอมและมัน ให้พลังงานสูง นับเป็นเวลานานถึง 150 ปีมาแล้วที่ชาวไทใหญ่อพยพจาก “รัฐฉาน” ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศพม่าเข้ามาอาศัยในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบอาชีพด้วยการปลูกพืช ทำไร่ ทำนา โดยยังคงยึดเอาวัฒนธรรมประเพณี ตลอดจนความเชื่อและวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่าง “ไทใหญ่” ตลอดมา วัฒนธรรมอย่างหนึ่งของคนไทใหญ่คือ อาหารว่างไทใหญ่หรือขนมไทใหญ่ ซึ่งนิยมใช้ในงานพิธีกรรมต่างๆ อาทิ งานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ งานแต่งงาน...

น้ำต้น คนโท ล้านนา

นํ้าต้น เป็นภาชนะเครื่องปั้นดินเผาที่มีลักษณะอ้วนปุ้ม บริเวณคอจะสูงขึ้นไป ด้านข้างจะเขียนลวดลายไว้อย่างสวยงาม น้ำต้น เป็นภาชนะใส่น้ำแบบล้านนาชนิดหนึ่ง สืบทอดจากงานฝีมือของช่างชาวเงี้ยว หรือ ชาวไทยใหญ่ คนพื้นเมืองเรียกว่า "น้ำต้นเงี้ยว" เป็นภาชนะดินเผาแรงไฟต่ำ มีลักษณะทรงสูงคล้ายขวด ตัวน้ำต้นอ้วนกลม มีคอยาว ปากเล็ก มีขนาดประมาณ 6.5 นิ้ว (วัดที่ตัวน้ำต้น) สูงประมาณ 10 นิ้ว ทั่วไปมักจะมีสีแดงอิฐ มีการตกแต่งด้วยลายกดประทับและลายขูดขีด ในแง่ประโยชน์ใช้สอย น้ำต้นใช้สำหรับใส่น้ำไว้ใช้ดื่มบนเรือนและใช้รับแขก...

หอมแดง

หอมแดงเป็นพืชผักที่คนไทยนิยมนำมาใช้ปรุงอาหาร เป็นส่วนประกอบของเครื่องแกงไทยแทบทุกชนิด มีการใช้หอมแดงในอาหารไทยตำหรับต่างๆ มากมาย หอมแดงเป็นพืชผักและสมุนไพรที่คนไทยรู้จักและคุ้นเคยมานาน เพราะมีคุณสมบัติหลายประการที่เหมาะกับอาหารไทย เช่น กลิ่นซึ่งช่วยดับกลิ่นคาวของเครื่องปรุงอื่นๆ ได้ดี รสชาติออกหวานและเผ็ดถูกปากคนไทย นอกจากนี้ยังมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรคต่างๆ ช่วยให้เจริญอาหารและย่อยอาหาร คนไทยกินหอมแดงในหลากหลายรูปแบบ เช่น หอมแดงหัวเล็กๆ ทำเป็นหอมดองหรือดองทั้งต้นขณะที่ใบยังเขียวสด ใบสดและช่อดอกใช้ผัด...

เกลือสมุทร...ที่สมุทรสาคร

จากข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ทำนาเกลือสมุทร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2554 พบว่าจังหวัดสมุทรสาครเป็นพื้นที่ที่มีการทำนาเกลือมากที่สุดในประเทศไทย รองลงมาคือจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม การทำนาเกลือในจังหวัดสมุทรสาคร “เกลือ” เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญต่อชีวิตมนุษย์อย่างไม่เสื่อมคลาย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมนุษย์จำเป็นต้องใช้เกลือทั้งด้านการบริโภคและอุปโภค ไม่ว่าจะใช้ในการปรุงอาหาร การถนอมอาหาร รักษาโรค หรือพิธีกรรมต่างๆ จึงอาจกล่าวได้ว่าชีวิตมนุษย์ขาดเกลือไม่ได้ ปัจจุบันเกษตรกรที่ทำนาเกลือมีจำนวนลดลงอย่างมาก...

มหัศจรรย์พันธุ์มะเขือ 5 ยอด

การปลูกมะเขือ 5 ชนิดในต้นเดียวโดยการขยายพันธุ์ด้วยวิธีเสียบกิ่งนั้น การปลูกมะเขือเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว สามารถทำเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมก็ได้ แต่การปลูกมะเขือแต่ละชนิดนั้นเป็นเรื่องธรรมดาทั่วไป จึงเกิดแนวคิดที่เรียนรู้และทดลองนำมะเขือชนิดต่างๆ 5 ชนิด ได้แก่ มะเขือพวง มะเขือเปราะ มะเขือเทศ มะเขือยาว และมะเขือม่วง มารวมอยู่ในต้นเดียว โดยการขยายพันธุ์ด้วยวิธีเสียบกิ่ง มีมะเขือพวงเป็นต้นแม่ พบว่ามะเขือทั้ง 5 ชนิดสามารถเจริญเติบโตได้ดี และสามารถสร้างรายได้ที่ดีกว่า เนื่องจากใช้พื้นที่น้อย...

มะพร้าวน้ำหอม

มะพร้าวน้ำหอมถูกนำไปแปรรูปเป็นขนม ของว่าง เครื่องดื่ม เครื่องใช้ และอื่นๆ ทำให้มีความต้องการมะพร้าวน้ำหอมมาก มะพร้าวน้ำหอม เป็นพืชเศรษฐกิจที่นิยมในการบริโภคสดและส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ ตลอดจนใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม ทำให้มีความต้องการมะพร้าวน้ำหอมในปริมาณสูงขึ้น มะพร้าวน้ำหอมของไทยเป็นการกลายพันธุ์มาจากมะพร้าวพันธุ์ต้นเตี้ยสีเขียวที่เรียกว่า หมูสีเขียว พื้นที่ที่เหมาะในการปลูกคือ ภาคกลาง โดยเฉพาะแถบอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม รวมทั้งจังหวัดสมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ราชบุรี สมุทรสงคราม...

ลูกประคบสมุนไพรสด

สมุนไพรไทยจัดเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่ต่างประเทศค้นคว้าเพื่อนำไปพัฒนาเป็นยารักษาโรคและมีหลายประเทศที่นำสมุนไพรไทยไปปลูกและทำการค้าขายแข่งกับประเทศไทย แพทย์แผนโบราณได้นำสมุนไพรมาใช้ประโยชน์ในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บกันอย่างแพร่หลาย การนำ สมุนไพร ชนิดต่างๆ มาใช้เป็นยารักษาโรคนั้น แพทย์แผนโบราณจะต้องมีการเก็บส่วนต่างๆ ของพืชสมุนไพรมาใช้งาน และมีการนำมาแปรรูปหรือเป็นยารักษาโรคในรูปแบบแตกต่างกันออกไปในแต่ละท้องถิ่น ลูกประคบสมุนไพรเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการนำสมุนไพรมาใช้ในการบำบัดรักษาโรคของการแพทย์แผนไทย...

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูสะเต็ม : ระดับพื้นฐาน

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูสะเต็มระดับพื้นฐาน เพื่อสร้างผู้นำในการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ให้มีความรู้และทักษะด้านกระบวนการจัดกิจกรรมตามแนวทางการศึกษา STEM รวมถึงทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 โครงการนี้ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของ 2 หน่วยงาน คือ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร.) และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างผู้นำในการเปลี่ยนแปลง (Change Agent)...
Pages: Prev. 1 2 3 4 5 ... 11 Next