OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ลำปาง | เส้นทาง HUB ความฮู้

6655
ลำปาง | เส้นทาง HUB ความฮู้
โลกของการเรียนรู้ในยุค 4.0 เป็นความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับด้านดิจิทัล ได้ปฏิวัติกระบวนการผลิต การบริการ หรือการบริโภคอย่างมหาศาล   ปัจจุบันจะเห็นว่า ผู้ผลิตอุตสาหกรรมใหญ่หลายรายนำหุ่นยนต์มาใช้ในโรงงานแทนคน  เกษตรกรควบคุมการรดน้ำผ่านแอปพลิเคชันมือถือ บริษัทอสังหาฯ ใช้เครื่องพิมพ์สามมิติสร้างอาคาร  ส่วนผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ ได้เร็วขึ้น ง่ายขึ้น หลากหลายขึ้น ขณะเดียวกัน การแข่งขันในตลาดรุนแรงขึ้นตามไปด้วย ดังนั้น โลกในยุค 4.0 จึงกว้างใหญ่ไพศาล มีแหล่งเรียนรู้สาธารณะที่กระจายอยู่ทั่วไป   ซึ่งทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ใหม่อยู่ตลอดเวลา

“ลำปาง เส้นทาง Hub ความฮู้” จึงเริ่มต้นขึ้น โดยสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (OKMD) องค์การมหาชนในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี  เพื่อกระตุ้นให้ทั้งชาวลำปางและคนต่างถิ่น ได้เข้าถึงขุมสมบัติทางองค์ความรู้และภูมิปัญญาชาวบ้าน และนำไปต่อยอดเสกสรรค์งานใหม่ๆ ในบริบทที่แตกต่างกัน  เนื่องจากจังหวัดลำปาง นับว่ามีความได้เปรียบของทรัพยากรทางธรรมชาติและศิลปวัฒธรรมเป็นทุนเดิม เมื่อผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทุนเหล่านี้จะนำมาใช้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตในยุค 4.0 ได้อย่างดี

เส้นทางดังกล่าว  เริ่มจาก 2 เรื่องที่เป็นเอกลักษณ์ของลำปาง คือ “รถม้าลำปาง” และ “เซรามิกลำปาง” เป็นการรวบรวมแหล่งเรียนรู้เรื่องราวทั้งประวัติศาสตร์ของรถม้าและเซรามิก กระบวนการผลิตตลอดทั้งกระบวนการ จากแหล่งดินขาวไปสู่โรงงานไปสู่ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์อันสวยงามตระการตา หรือจากม้าเป็นรถม้าและอาชีพคนขับรถม้าที่จุนเจือรายได้และเศรษฐกิจชุมชนมายาวนาน รวมทั้งการถ่ายทอดทักษะเฉพาะทาง อาทิ การวิเคราะห์ดิน การออกแบบเซรามิก การปลูกหญ้าแพงโกล่า การประกอบรถม้า ฯลฯ เปิดประตูต้อนรับให้ผู้มาเยือนได้ทดลอง ทดสอบ เป็นการฝึกฝนความเชี่ยวชาญและเพิ่มพูนประสบการณ์ด้วยตนเอง  ซึ่งนอกจากจะสร้างความเพลิดเพลินเจริญใจ ยังครบเครื่องเรื่องความรู้

อย่างไรก็ตาม การยกระดับทักษะความรู้ดังกล่าวไม่ได้จำกัดอยู่ในห้องเรียน  คนไทย 4.0 ต้องรู้จักใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อสังคม (Social media) และนวัตกรรมต่างๆ ในการแสวงหาความรู้และต่อยอดศักยภาพของตนเอง  เพื่อปรับตัว การแสวงหาความรู้คู่ปัญญาจึงเป็นเรื่องสำคัญ มิใช่สำหรับภาคธุรกิจเพียงอย่างเดียว แต่สำหรับประชาชนทุกกลุ่มทุกช่วงวัย  ดังนั้น การเพิ่มพูนองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้คนมีทักษะหลากหลาย (Multi-skilled) ความคิดสร้างสรรค์ และความคิดเชิงวิพากษ์ รองรับการเข้าสู่ยุคสังคมดิจิทัล ไม่ใช่แค่เงื่อนไข แต่เป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วน

“ลำปาง เส้นทาง Hub ความฮู้”  จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้คนลำปางและนักท่องเที่ยว  ได้รู้จักลำปางในมุมมองใหม่ที่สนุกอย่างสร้างสรรค์  สานฝันการพัฒนาเมืองที่ (ผู้คน) มั่นคง (ชุมชน) มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน ซึ่งทั้งหมดนี้ สื่อต่างๆ ทั้งแผนที่ คลิปวิดีโอ สามารถติดตามได้จากเว็บไซต์ www.lampanghubhoo.com 

คลิปคลิปวิดีโอ “รถม้าลำปาง” และ “เซรามิกลำปาง”


ดาวน์โหลดแผนที่แหล่งเรียนรู้ในจังหวัดลำปาง (pdf ขนาด 22177.02 KB)

ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น

"โปรดอ่านก่อนแสดงความคิดเห็น"
1. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์หรือพาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์และราชวงศ์ เป็นอันขาด
2. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่ส่อไปในทางหยาบคาย ก้าวร้าว ... (อ่านทั้งหมด)