OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

Cat Hotel | ธุรกิจโรงแรมแมว

2581 | 19 มิถุนายน 2561
OKMD จัดทำคลิปความรู้เพื่อพาไปทำความรู้จักอาชีพ "ธุรกิจโรงแรมแมว" เป็นหนึ่งในหกอาชีพยุคใหม่ ชี้ช่องทางและโอกาสในการประกอบอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยธุรกิจสร้างสรรค์ และนำไปสู่การปฏิรูปการเรียนรู้ในอนาคต

คลิกเพื่อดาวน์โหลดสรุปองค์ความรู้ "Cat Hotel | ธุรกิจโรงแรมแมว"
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น

"โปรดอ่านก่อนแสดงความคิดเห็น"
1. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์หรือพาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์และราชวงศ์ เป็นอันขาด
2. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่ส่อไปในทางหยาบคาย ก้าวร้าว ... (อ่านทั้งหมด)