OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

OKMD เปิดสถาบัน YouTuber Academy แห่งแรกของไทย

892 | 7 ธันวาคม 2560
OKMD เปิดสถาบัน YouTuber Academy แห่งแรกของไทย
เพื่อสอดรับกับนโยบาย Thailand 4.0 และลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สำนักนายกรัฐมนตรี หรือ OKMD จึงได้เปิดค่าย OKMD YouTuber Academy ขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศไทย

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง Video Content Creator รุ่นใหม่ให้กับสังคม ในการสร้างสรรค์ช่อง YouTube ที่มีสาระ และเป็นการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์กับเยาวชนในยุค Digital

โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก YouTube Thailand คือคุณสิริลักษณ์ กิ่งก้าน Strategic Content Partnership Manager ที่ได้มาให้ความรู้กับน้องๆ เกี่ยวกับ Platform Value ของ YouTube และการสร้างช่อง YouTube ให้เกิดคุณค่าสูงสุดต่อตนเองและสังคม พร้อมด้วย YouTube ซุป’ตาร์ คือสาวน้อยร้อยล้านวิว น้องพลอยชมพู และน้องซาน แห่ง Sunbeary Channel ซึ่งได้มาร่วมแชร์ประสบการณ์การสร้างช่อง YouTube ให้ได้รับความนิยมในหมู่คนรุ่นใหม่

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรชื่อดังคืออาจารย์เสกสรร เทิดสิริภัทร แห่งเว็บไซต์ เสกสรร ปั้น YouTube ที่มาสอนเทคนิคการเขียนบท การถ่ายทำ และการตัดต่อ Video Clip โดยให้น้องๆ แบ่งกลุ่ม และลงมือทำช่อง YouTube เข้าประกวด ชิงรางวัล LED Ring Light จาก YouTube Thailand อีกด้วย


ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

OKMD Book Cover Award 2020

OKMD Book Cover Award 2020

ประกาศผลรางวัลการประกวดปกหนังสือสวยสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 
OKMD จุดประกายเยาวชนไทย สานต่ออาชีพตอบรับอาชีพ New-s-curve

OKMD จุดประกายเยาวชนไทย สานต่ออาชีพตอบรับอาชีพ New-s-curve

สานฝันเยาวชนไทย เตรียมความพร้อมน้องๆ เยาวชนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ มีทักษะการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมีทักษะชีวิตที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ประเทศ
4 โรงเรียนในพื้นที่ภาคกลาง ขานรับการเรียนรู้แบบ STEAM

4 โรงเรียนในพื้นที่ภาคกลาง ขานรับการเรียนรู้แบบ STEAM

เชื่อมั่น น.ร.ได้ความรู้เบื้องต้น จากหลักสูตร Robotics และเกิดแรงบันดาลใจในการต่อยอดทักษะความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมใหม่
สรุปข้อมูลการประกวดคลิป "ของดีบ้านฉัน"

สรุปข้อมูลการประกวดคลิป "ของดีบ้านฉัน"

สรุปข้อมูลการประกวดคลิปวิดีโอภายใต้แนวคิด “ของดีบ้านฉัน” เพื่อจุดประกายความคิดให้คนรุ่นใหม่ ผลิตสื่อออนไลน์ในรูปแบบคลิปวิดีโอที่น่าสนใจ  เล่าเรื่องราว แชร์ประสบการณ์ ทักษะ และภูมิปัญญา ผ่านมุมมองใหม่ 

ข่าวและกิจกรรม