OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

OKMD เปิดสถาบัน YouTuber Academy แห่งแรกของไทย

953 | 7 ธันวาคม 2560
OKMD เปิดสถาบัน YouTuber Academy แห่งแรกของไทย
เพื่อสอดรับกับนโยบาย Thailand 4.0 และลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สำนักนายกรัฐมนตรี หรือ OKMD จึงได้เปิดค่าย OKMD YouTuber Academy ขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศไทย

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง Video Content Creator รุ่นใหม่ให้กับสังคม ในการสร้างสรรค์ช่อง YouTube ที่มีสาระ และเป็นการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์กับเยาวชนในยุค Digital

โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก YouTube Thailand คือคุณสิริลักษณ์ กิ่งก้าน Strategic Content Partnership Manager ที่ได้มาให้ความรู้กับน้องๆ เกี่ยวกับ Platform Value ของ YouTube และการสร้างช่อง YouTube ให้เกิดคุณค่าสูงสุดต่อตนเองและสังคม พร้อมด้วย YouTube ซุป’ตาร์ คือสาวน้อยร้อยล้านวิว น้องพลอยชมพู และน้องซาน แห่ง Sunbeary Channel ซึ่งได้มาร่วมแชร์ประสบการณ์การสร้างช่อง YouTube ให้ได้รับความนิยมในหมู่คนรุ่นใหม่

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรชื่อดังคืออาจารย์เสกสรร เทิดสิริภัทร แห่งเว็บไซต์ เสกสรร ปั้น YouTube ที่มาสอนเทคนิคการเขียนบท การถ่ายทำ และการตัดต่อ Video Clip โดยให้น้องๆ แบ่งกลุ่ม และลงมือทำช่อง YouTube เข้าประกวด ชิงรางวัล LED Ring Light จาก YouTube Thailand อีกด้วย


ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

เชิญชวนสวมใส่เสื้อสีเหลือง ตลอดเดือนกรกฎาคมนี้

เชิญชวนสวมใส่เสื้อสีเหลือง ตลอดเดือนกรกฎาคมนี้

นายกรัฐมนตรีเชิญชวนสวมใส่เสื้อสีเหลือง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ประกาศผลการประกวดคลิปสอนออนไลน์

ประกาศผลการประกวดคลิปสอนออนไลน์

เพื่อส่งเสริมการจัดทำสื่อการเรียนการสอนอย่างสร้างสรรค์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ

ขอเชิญท่านที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับหน่วยงาน ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เพื่อประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ทีเค พาร์ค ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ กศน. พัฒนาห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” สู่ Digital Library

ทีเค พาร์ค ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ กศน. พัฒนาห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” สู่ Digital Library

นายกิตติรัตน์ ปิติพานิช ผู้อำนวยการสถาบันอุทยานการเรียนรู้ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ กศน.โดย ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน.

ข่าวและกิจกรรม