OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

เปิดให้บริการมุมความรู้กินได้ลำปาง

939 | 4 เมษายน 2560
2 เมษายน 2560 : ศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองลำปาง (กศน.อำเภอเมืองลำปาง) ร่วมกับ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD จัดงานวันรักการอ่าน มหกรรมความรู้สร้างอาชีพ “เซาะว่าหากิ๋น ท้องถิ่นนครลำปาง” และเปิดให้บริการมุมความรู้กินได้ลำปาง ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดลำปาง โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธี นายคเชนทร์ มะโนใจ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง และ ดร.ปรียา ผาติชล รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ ร่วมตัดริบบิ้นเปิดให้บริการมุมความรู้กินได้ลำปางอย่างเป็นทางการ

นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธี


นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายคเชนทร์ มะโนใจ
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง และ
ดร.ปรียา ผาติชล รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
ร่วมตัดริบบิ้นเปิดให้บริการมุมความรู้กินได้ลำปางอย่างเป็นทางการ

มุมความรู้กินได้ลำปาง เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง และ OKMD เพื่อพัฒนาห้องสมุดประชาชนจังหวัดลำปาง ให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับการประกอบอาชีพและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของ กศน. ให้เป็นนักจัดการความรู้ ซึ่งจะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงและสร้างวัฒนธรรมการใช้ความรู้เป็นฐานในการประกอบอาชีพ ในการนี้นักจัดการความรู้ได้พัฒนาองค์ความรู้ด้านการทำมาหากินในรูปแบบกล่องความรู้ จำนวน 8 อาชีพ ได้แก่ การทำรถม้าจำลอง  คนขับรถม้า  การปลูกหญ้าแพงโกล่าอินทรีย์  การปลูกสับปะรดลดต้นทุน การเพาะต้นอ่อนพืชออร์แกนิค  ข้าวแต๋นน้ำแตงโม  การทำกระดาษสา และการทำเครื่องปั้นดินเผา

ในงานมีการนำเสนอองค์ความรู้ทำมาหากิน เพื่อให้ประชาชนเข้าใจและเข้าถึงความรู้ได้ง่าย ได้แก่ เสวนาหัวข้อ “รถม้าลำปาง: ไม่ใช่แค่ของดี แต่ต้อง Very good” กิจกรรม Workshop สร้างอาชีพ รวมถึงกิจกรรมอ่านสร้างอาชีพ สร้างรายได้ อาทิ การเลี้ยงกุ้ง การทำสับปะรดชีส การทำน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ การทำก๋วยเตี๋ยวลุยสวน ทำพวงกุญแจจากผ้าสักหลาด โดยในการจัดงานกิจกรรมได้รับความสนใจจากหน่วยงานราชการในพื้นที่ ผู้ประกอบการ นักศึกษาและประชาชนจำนวนมาก

   

   

   

   

ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

สบร. ร่วมกับ สพฐ. ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3

สบร. ร่วมกับ สพฐ. ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3

สบร. ร่วมกับ สพฐ. ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 เรื่อง “แนวทางการพัฒนาครูในรูปแบบสื่อวิดีทัศน์ เด็กปฐมวัยสำหรับครอบครัว ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ณ โรงเรียนบ้านพะไล   จังหวัดนครราชสีมา
Workshop "อาหารเพื่อสุขภาพ ทำกินได้ ทำขายรวย"

Workshop "อาหารเพื่อสุขภาพ ทำกินได้ ทำขายรวย"

OKMD โดยศูนย์ความรู้กินได้ ร่วมกับ กศน. โดยศูนย์บริการการศึกษาตามอัธยาศัย จัด Workshop "อาหารเพื่อสุขภาพ ทำกินได้ ทำขายรวย"
OKMD ร่วมกับ EEC เชิญเด็กไทยร่วมกิจกรรม “ชวนเล่น ชวนลอง สมองหุ่นยนต์”

OKMD ร่วมกับ EEC เชิญเด็กไทยร่วมกิจกรรม “ชวนเล่น ชวนลอง สมองหุ่นยนต์”

OKMD หรือ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ EEC (สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก) จัดกิจกรรม “ชวนเล่น ชวนลอง สมองหุ่นยนต์” ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
สบร. ร่วมกับ สพฐ. ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการพัฒนาครูในรูปแบบสื่อวิดิทัศน์ เด็กปฐมวัยสำหรับครอบครัว"

สบร. ร่วมกับ สพฐ. ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการพัฒนาครูในรูปแบบสื่อวิดิทัศน์ เด็กปฐมวัยสำหรับครอบครัว"

สบร. ร่วมกับ สพฐ. ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 เรื่อง “แนวทางการพัฒนาครูในรูปแบบสื่อวิดิทัศน์ เด็กปฐมวัยสำหรับครอบครัว" ณ โรงเรียนวัดวังหว้า จังหวัดระยอง จำนวน 120  คน  ในวันที่ 16-17 ธันวาคม 2560

ข่าวและกิจกรรม