OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

เปิดให้บริการมุมความรู้กินได้ลำปาง

1705 | 4 เมษายน 2560
2 เมษายน 2560 : ศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองลำปาง (กศน.อำเภอเมืองลำปาง) ร่วมกับ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD จัดงานวันรักการอ่าน มหกรรมความรู้สร้างอาชีพ “เซาะว่าหากิ๋น ท้องถิ่นนครลำปาง” และเปิดให้บริการมุมความรู้กินได้ลำปาง ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดลำปาง โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธี นายคเชนทร์ มะโนใจ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง และ ดร.ปรียา ผาติชล รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ ร่วมตัดริบบิ้นเปิดให้บริการมุมความรู้กินได้ลำปางอย่างเป็นทางการ

นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธี


นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายคเชนทร์ มะโนใจ
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง และ
ดร.ปรียา ผาติชล รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
ร่วมตัดริบบิ้นเปิดให้บริการมุมความรู้กินได้ลำปางอย่างเป็นทางการ

มุมความรู้กินได้ลำปาง เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง และ OKMD เพื่อพัฒนาห้องสมุดประชาชนจังหวัดลำปาง ให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับการประกอบอาชีพและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของ กศน. ให้เป็นนักจัดการความรู้ ซึ่งจะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงและสร้างวัฒนธรรมการใช้ความรู้เป็นฐานในการประกอบอาชีพ ในการนี้นักจัดการความรู้ได้พัฒนาองค์ความรู้ด้านการทำมาหากินในรูปแบบกล่องความรู้ จำนวน 8 อาชีพ ได้แก่ การทำรถม้าจำลอง  คนขับรถม้า  การปลูกหญ้าแพงโกล่าอินทรีย์  การปลูกสับปะรดลดต้นทุน การเพาะต้นอ่อนพืชออร์แกนิค  ข้าวแต๋นน้ำแตงโม  การทำกระดาษสา และการทำเครื่องปั้นดินเผา

ในงานมีการนำเสนอองค์ความรู้ทำมาหากิน เพื่อให้ประชาชนเข้าใจและเข้าถึงความรู้ได้ง่าย ได้แก่ เสวนาหัวข้อ “รถม้าลำปาง: ไม่ใช่แค่ของดี แต่ต้อง Very good” กิจกรรม Workshop สร้างอาชีพ รวมถึงกิจกรรมอ่านสร้างอาชีพ สร้างรายได้ อาทิ การเลี้ยงกุ้ง การทำสับปะรดชีส การทำน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ การทำก๋วยเตี๋ยวลุยสวน ทำพวงกุญแจจากผ้าสักหลาด โดยในการจัดงานกิจกรรมได้รับความสนใจจากหน่วยงานราชการในพื้นที่ ผู้ประกอบการ นักศึกษาและประชาชนจำนวนมาก

   

   

   

   

ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพหุปัญญา โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพหุปัญญา โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส

OKMD จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพหุปัญญาทั้ง 8 ด้านสำหรับเด็กระดับมัธยมศึกษา ให้แก่น้องๆ โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส
กิจกรรมค่ายส่งเสริมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพหุปัญญาสำหรับเด็กระดับมัธยมศึกษา

กิจกรรมค่ายส่งเสริมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพหุปัญญาสำหรับเด็กระดับมัธยมศึกษา

OKMD จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพหุปัญญาสำหรับเด็กระดับมัธยมศึกษา ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
OKMD จัด Live การอบรมครูออนไลน์ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพตามความถนัดของเยาวชนที่สอดคล้องกับหลักพหุปัญญา”

OKMD จัด Live การอบรมครูออนไลน์ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพตามความถนัดของเยาวชนที่สอดคล้องกับหลักพหุปัญญา”

เพื่อร่วมกันจัดทำแผนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพตามความถนัดของเยาวชนที่สอดคล้องกับหลักพหุปัญญา
ประกาศผลการประกวดคลิปทำอาหารง่ายๆอย่างสร้างสรรค์ สไตล์คุณ "This is my recipe"

ประกาศผลการประกวดคลิปทำอาหารง่ายๆอย่างสร้างสรรค์ สไตล์คุณ "This is my recipe"

สอดรับกับนโยบาย อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

ข่าวและกิจกรรม