OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

เปิดอุทยานความรู้กินได้น่าน

987 | 7 กรกฎาคม 2559

วันที่ 30 พฤษภาคม 59 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังวิทยาลัยชุมชนน่าน จังหวัดน่าน เพื่อทรงเปิด “อาคารสิริเบญญา” ซึ่งภายในอาคารมีอุทยานความรู้กินได้น่านอุทยานความรู้กินได้น่าน เป็นความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยชุมชนน่านและสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ okmd เพื่อเป็นแหล่งให้บริการด้านวิชาการที่มุ่งตอบสนองค้นคว้าและการเรียนรู้ของทุกกลุ่มวัย มีพื้นที่ให้บริการ 2 ส่วน ได้แก่


1. พื้นที่ให้บริการเพื่อการค้นคว้าและการเรียนรู้ของนักศึกษาตามหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชน


2. พื้นที่เรียนรู้ที่พัฒนาร่วมกับ okmd ประกอบด้วย


  • พื้นที่ให้บริการความรู้ในรูปแบบ "ศูนย์ความรู้กินได้" โดยบูรณาการองค์ความรู้ท้องถิ่นเข้ากับวิทยาการสมัยใหม่ จัดทำเป็นสื่อความรู้เพื่อการทำมาหากินที่เหมาะกับบริบทของจัดหวัดน่านในรูปแบบ "กล่องความรู้กินได้" และ "ชั้นหนังสือทำมาหากิน"
  • พื้นที่ให้บริการความรู้ทั่วไป โดย okmd ซึ่งมีหนังสือและสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายสำหรับทุกช่วงวัยทั้งในรูปแบบที่เป็นเล่ม และส่วนที่เป็น E-Library ทั้งในระบบออนไลน์และออฟไลน์ อาทิ สื่อการเรียนรู้ชุด "ขุมทรัพย์ของแผ่นดิน" "วัตถุเล่าเรื่อง" หนังสือเสียง "Audio Book" "เกมส์สร้างสรรค์" TK Online Library และ TK Application

ทั้งนี้ภายในได้จัดแสดงนิทรรศการ “ความรู้ทำมาหากินพื้นถิ่นน่าน” เพื่อสะท้อนถึงวิถีความเป็นอยู่ของคนน่านข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

okmd ส่งมอบความสุข เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

okmd ส่งมอบความสุข เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

okmd ส่งมอบความสุข ความสนุกสนานพร้อมกิจกรรม และของขวัญมากมาย ให้แก่น้องๆ โรงเรียนปลูกจิต เครือข่ายโครงการขยายผลสนามเด็กเล่น okmd 
OKMD ขานรับเสียงเรียกร้องจากเยาวชนนอกพื้นที่ EEC พร้อมหนุนเยาวชนในพื้นทีใกล้เคียง

OKMD ขานรับเสียงเรียกร้องจากเยาวชนนอกพื้นที่ EEC พร้อมหนุนเยาวชนในพื้นทีใกล้เคียง

OKMD ประเดิมโครงการนำร่องกิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย  และขยายผลต่อเนื่องในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียง 
สนามเด็กเล่น OKMD…เปลี่ยนพื้นที่เล่น เป็นพื้นที่เรียนรู้สร้างสรรค์

สนามเด็กเล่น OKMD…เปลี่ยนพื้นที่เล่น เป็นพื้นที่เรียนรู้สร้างสรรค์

"เพราะการเล่นคือการเรียนรู้" OKMD จึงเน้นให้น้องๆ ได้เรียน รู้ เล่น ตามหลักการพัฒนาสมอง (Brain-based Learning: BBL) 
โอกาสและทางเลือกกับ 4 เวิร์คชอปงานคราฟท์ ตอบโจทย์คนไทย 4.0  ในการต่อยอดอาชีพสร้างสรรค์กับภูมิปัญญาไทย

โอกาสและทางเลือกกับ 4 เวิร์คชอปงานคราฟท์ ตอบโจทย์คนไทย 4.0 ในการต่อยอดอาชีพสร้างสรรค์กับภูมิปัญญาไทย

OKMD  ร่วมกับ มิวเซียมสยาม เปิดโอกาสให้คนไทยเข้าถึงองค์ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ และกระตุ้นให้ผู้ที่สนใจได้ใช้เวลาว่างในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์

ข่าวและกิจกรรม