OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

‘สบร.’ จับมือ ‘ศุภนิมิตฯ’ ร่วมพัฒนาสนามเด็กเล่นวิถีธรรมชาติ

208 | 5 มิถุนายน 2563
‘สบร.’ จับมือ ‘ศุภนิมิตฯ’ ร่วมพัฒนาสนามเด็กเล่นวิถีธรรมชาติ
ดร.อธิปัตย์  บำรุง  ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาความรู้ (สบร.) หรือ OKMD และ ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย​ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่อง “การพัฒนาสนามเด็กเล่นวิถีธรรมชาติ” โดยมี นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ประธานกรรมการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร.) และ นายวีระ อรุณวัฒนาพร ประธานคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นสักขีพยานและแสดงความยินดี ณ ศูนย์ฝึกอบรมมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 โดยมีประเด็นความร่วมมือ ดังนี้
  1. ร่วมกันพัฒนาคู่มือการสร้างสนามเด็กเล่นที่ปลอดภัย และออกแบบวิธีการจัดกิจกรรมผ่านการเล่นสนาม เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และความสัมพันธ์ในครอบครัว และชุมชน
  2. ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการอบรม และศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน
  3. ร่วมกันในการศึกษาวิจัยแนวทางการใช้ประโยชน์ การพัฒนาปรับปรุง และการบริหารจัดการสนามเด็กเล่น ​


ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

ประกาศผลการประกวดคลิปสอนออนไลน์

ประกาศผลการประกวดคลิปสอนออนไลน์

เพื่อส่งเสริมการจัดทำสื่อการเรียนการสอนอย่างสร้างสรรค์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ

ขอเชิญท่านที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับหน่วยงาน ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เพื่อประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ทีเค พาร์ค ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ กศน. พัฒนาห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” สู่ Digital Library

ทีเค พาร์ค ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ กศน. พัฒนาห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” สู่ Digital Library

นายกิตติรัตน์ ปิติพานิช ผู้อำนวยการสถาบันอุทยานการเรียนรู้ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ กศน.โดย ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน.
‘สบร.’ จับมือ ‘ศุภนิมิตฯ’ ร่วมพัฒนาสนามเด็กเล่นวิถีธรรมชาติ

‘สบร.’ จับมือ ‘ศุภนิมิตฯ’ ร่วมพัฒนาสนามเด็กเล่นวิถีธรรมชาติ

ดร.อธิปัตย์ บำรุง ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร.) หรือ OKMD ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่อง “การพัฒนาสนามเด็กเล่นวิถีธรรมชาติ”

ข่าวและกิจกรรม