OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ประกาศผลการประกวดคลิปทำอาหารง่ายๆอย่างสร้างสรรค์ สไตล์คุณ "This is my recipe"

808 | 20 กันยายน 2563
ประกาศผลการประกวดคลิปทำอาหารง่ายๆอย่างสร้างสรรค์ สไตล์คุณ "This is my recipe"
ประกาศผลคลิปทำอาหารง่ายๆอย่างสร้างสรรค์ สไตล์คุณ "This is my recipe"

สัปดาห์ที่ 1 | หัวข้อ "มะม่วงน้ำปลาหวาน"
รางวัล Popular Vote
 • ได้แก่ ผลงาน "มะม่วงน้ำปลาหวานมหัศจรรย์" 
  http://www.okmd.or.th/knowledgebox/296/3708/ 
  โดย คุณภาณุพงศ์ โพธิ์ดี อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 
 • (ยอด views&likes รวม 493คะแนน)

สัปดาห์ที่ 2 | หัวข้อ "มาม่ากับไข่...ทำยังไงถึงอร่อย"
รางวัล Popular Vote
 • ได้แก่ ผลงาน "มาม่าไข่โจรสลัด" 
  http://www.okmd.or.th/knowledgebox/297/3723/
  โดย คุณผาณิตา สาผุยธรรม จ.บุรีรัมย์ 
 • (ยอด views&likes รวม 431 คะแนน)

สัปดาห์ที่ 3 | หัวข้อ "ข้าวผัดสารวัตร...สไตล์ชิค ชิค"
รางวัล Popular Vote
 • ได้แก่ ผลงาน "ข้าวผัดเบคอนอบชีส" 
  http://www.okmd.or.th/knowledgebox/302/3734/
  โดย คุณธัญธร ธัญญจิตต์ จ.นนทบุรี 
 • (ยอด views&likes รวม 3,149 คะแนน)

สัปดาห์ที่ 4 | หัวข้อ "ส้มหยุด...แต่ส้มตำกินได้ทุกวันไม่มีวันหยุด"
รางวัล Popular Vote
 • ได้แก่ ผลงาน "ส้มหยุดของแม่สิตางศุ์ ส้มตำช้างยกครกของฉันนะย๊ะหล่อน" 
  http://www.okmd.or.th/knowledgebox/304/3756/
  โดย คุณรุ่งทิวา บรรเทา จ.หนองบัวลำภู
  (ยอด views&likes รวม 1,679 คะแนน)

สัปดาห์ที่ 5 | หัวข้อ "แซนด์วิช...วิบ วิบ"
รางวัล Popular Vote
 • ได้แก่ ผลงาน "แซนด์วิชโรล โอ้โห วิบวับ" 
  http://www.okmd.or.th/knowledgebox/306/3764/
  โดย คุณอุลาวรรณ เขื่อนสูงเนิน จ.หนองบัวลำภู
  (ยอด views&likes รวม 896 คะแนน)

สัปดาห์ที่ 6 | หัวข้อ "สลัดผัก...ดี๊ ดี"
รางวัล Popular Vote
 • ได้แก่ ผลงาน "สลัดโรลน้ำจิ้มซีฟู๊ด สูตรเเสนง่าย" 
  http://www.okmd.or.th/knowledgebox/309/3778/
  โดย คุณชุลีพร  เขมรทอง จ.ศรีสะเกษ
  (ยอด views&likes รวม 7,326 คะแนน)

สัปดาห์ที่ 7 | หัวข้อ "เมนูไส้กรอกแสนอร่อย"
รางวัล Popular vote
ได้แก่ ผลงาน "ยำไส้กรอกแซ่บๆ"
http://www.okmd.or.th/knowledgebox/310/3916/
นางสาวภาพิมล รงค์สันเทียะ และนาย ปิติพัฒน์ ดงยัน จ.เพชรบูรณ์
(ยอด views&likesรวม 1,178 คะแนน)
 
รางวัล OKMD อยากให้ 
ได้แก่ ผลงาน "ไส้กรอกกรุ๊ปกรั๊ป"
http://www.okmd.or.th/knowledgebox/310/3927/
นางสาวปัฐธิชา วงษ์สุข กรุงเทพมหานคร 
 

ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

ประกาศผลการประกวดคลิปทำอาหารง่ายๆอย่างสร้างสรรค์ สไตล์คุณ "This is my recipe"

ประกาศผลการประกวดคลิปทำอาหารง่ายๆอย่างสร้างสรรค์ สไตล์คุณ "This is my recipe"

สอดรับกับนโยบาย อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ
กิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ต้นแบบของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

กิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ต้นแบบของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

OKMD จัดกิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ต้นแบบของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน (Market Testing) โดยนำผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากผู้ประกอบการและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพหุปัญญาสำหรับเด็กระดับมัธยมศึกษา

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพหุปัญญาสำหรับเด็กระดับมัธยมศึกษา

OKMD จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถตามแนวคิดพหุปัญญาทั้ง 8 ด้านให้กับน้องๆ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์เพื่อจัดทำต้นแบบกิจกรรมสำหรับเยาวชนตามความถนัดของผู้เรียน
OKMD ลงพื้นที่ศึกษาดูงานการพัฒนาสวนฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ณ รพ.สต.วังน้ำเขียว อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

OKMD ลงพื้นที่ศึกษาดูงานการพัฒนาสวนฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ณ รพ.สต.วังน้ำเขียว อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

OKMD ลงพื้นที่เพื่อศึกษาการจัดทำสถานีออกกำลังกายและฟื้นฟูสุขภาพทางกายสำหรับผู้สูงอายุ จัดทำโดยคณะนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจะนำองค์ความรู้ไปต่อยอดในการพัฒนาสนามเด็กเล่น OKMD 

ข่าวและกิจกรรม