OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

OKMD Book Cover Award 2020

1218 | 1 เมษายน 2563
OKMD มีความยินดีประกาศผลรางวัลการประกวดปกหนังสือสวยสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 
OKMD Book Cover Award 2020 ดังนี้

ผู้ชนะรางวัล Very Thai (เวรี่ไทย)
ชื่อหนังสือ: พระเสด็จโดยแดนชล
สำนักพิมพ์: มติชน
ผู้ออกแบบ: นักรบ มูลมานัส


ผู้ชนะรางวัล Cute Cute (น่ารักยกกำลังสอง)
ชื่อหนังสือ: something sometime somewhere everyday special
สำนักพิมพ์: FULLSTOP
ผู้ออกแบบ: ศศิ วีระเศรษฐกุล และ FULLSTOP


ผู้ชนะรางวัล Striking Stumble (สวยสะดุด)
ชื่อหนังสือ: Sasi's Sketch Book Japan Diary เล่ม 1 Tokyo, เล่ม 2 Shirakawago
สำนักพิมพ์: FULLSTOP
ผู้ออกแบบ: ศศิ วีระเศรษฐกุล และ FULLSTOP


ผู้ชนะรางวัล One of a Kind (ไอเดียบรรเจิด)
ชื่อหนังสือ: The Old Man and the Sea
สำนักพิมพ์: แสงดาว
ผู้ออกแบบ: กรมัยพล สิริมงคลรุจิกุล


ผู้ชนะรางวัล Best for Kids (ปกนี้เพื่อหนู)
ชื่อหนังสือ: Pirate Academy คู่มือล่าสมบัติฉบับโจรนามกระฉ่อน
สำนักพิมพ์: ห้องเรียน
ผู้ออกแบบ: สิทธิพร พวงสุข ออกแบบลายเส้น 
ตรีโรจน์ รุ่งโรจน์ศิรวัช ลงสี
กัลยา ภูอ่อน กราฟิก


ภาพบรรยากาศการตัดสิน OKMD Book Cover Award 2020

OKMD ขอขอบพระคุณกรรมการตัดสิน การประกวดปกหนังสือสวยสร้างสรรค์ ดังต่อไปนี้
• คุณสุรชัย พุฒิกุลางกูร นักสร้างสรรค์โฆษณาภาพนิ่ง (Illustrator) อันดับ 1 ของโลกตั้งแต่ปี 2013 จนถึงปัจจุบัน
• ดร. เสรี นนทสูติ รองกรรมการผู้จัดการ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
• คุณปัจฉิมา ธนสันติ อดีตอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
• คุณอาภาภรณ์ โกศลกุล “โสมชบา” คอลัมนิสต์ไทยรัฐ
• คุณชาลอต โทณวณิก ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ บริษัท อชิโต จำกัด
• คุณกฤษฎา บุญราช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย
• คุณเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท
• คุณคณิศ ปิยะปภากรกูล เชฟ Owner April Trees Studio นักเขียน The Cloud อดีตนักแสดงและนักร้อง ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

OKMD จัด Live การอบรมครูออนไลน์ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพตามความถนัดของเยาวชนที่สอดคล้องกับหลักพหุปัญญา”

OKMD จัด Live การอบรมครูออนไลน์ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพตามความถนัดของเยาวชนที่สอดคล้องกับหลักพหุปัญญา”

เพื่อร่วมกันจัดทำแผนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพตามความถนัดของเยาวชนที่สอดคล้องกับหลักพหุปัญญา
ประกาศผลการประกวดคลิปทำอาหารง่ายๆอย่างสร้างสรรค์ สไตล์คุณ "This is my recipe"

ประกาศผลการประกวดคลิปทำอาหารง่ายๆอย่างสร้างสรรค์ สไตล์คุณ "This is my recipe"

สอดรับกับนโยบาย อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ
กิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ต้นแบบของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

กิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ต้นแบบของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

OKMD จัดกิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ต้นแบบของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน (Market Testing) โดยนำผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากผู้ประกอบการและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพหุปัญญาสำหรับเด็กระดับมัธยมศึกษา

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพหุปัญญาสำหรับเด็กระดับมัธยมศึกษา

OKMD จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถตามแนวคิดพหุปัญญาทั้ง 8 ด้านให้กับน้องๆ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์เพื่อจัดทำต้นแบบกิจกรรมสำหรับเยาวชนตามความถนัดของผู้เรียน

ข่าวและกิจกรรม