OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

4 โรงเรียนในพื้นที่ภาคกลาง ขานรับการเรียนรู้แบบ STEAM

185 | 16 มีนาคม 2563
4 โรงเรียนในพื้นที่ภาคกลาง ขานรับการเรียนรู้แบบ STEAM
OKMD เดินหน้าขยายพื้นที่เสริมทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมใหม่ หลักสูตรเทคโนโลยีหุ่นยนต์  ให้โรงเรียนในพื้นที่ภาคกลาง ได้แก่ โรงเรียนศรีวารีน้อย โรงเรียนวัดท่าพูด โรงเรียนวัดบางสะแก และโรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ โดยเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง หรือที่เรียกว่า Brain-based Learning : BBL ผสมผสานกับการเรียนรู้แบบสตีม (STEAM Education) เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กเยาวชนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ประเทศ ปรากฎว่า ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดี จากนักเรียน ครู และผู้บริหาร

   

ตัวแทนผู้บริหาร อาจารย์ขวัญเรือน พละวงษ์  ผู้อำนวยการ รร. วัดทองประดิษฐ์กล่าวว่า ยินดีและขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง ที่หน่วยงานภาครัฐอย่าง OKMD ได้คัดเลือก 4 โรงเรียนในภาคกลาง เป็นโรงเรียนนำร่องนอกพื้นที่ EEC เราปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีของโลกปัจจุบันได้ก้าวหน้าไปไกลมาก และเด็กของเราจำเป็นจะต้องใช้ทักษะและความรู้ใหม่ๆ ในการดำรงชีวิตอย่างเต็มศักยภาพ และหุ่นยนต์ก็เป็นนวัตกรรมสำคัญที่เข้ามาอยู่ในชีวิตของเราแล้ว ทั้งในโลกปัจจุบันและอนาคต กิจกรรมนี้ได้เปิดโลกใหม่ให้กับเด็กๆ และยังได้กระตุ้นให้เด็กๆ มีความคิดสร้างสรรค์ เกิดแรงบันดาลใจในการเลือกสาขาวิชาเรียนและอาชีพในอนาคตต่อไป

ตัวแทนครูผู้สอน อาจารย์ทักษพร กกแก้ว กล่าวว่า โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เน้นการวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ จะทำให้นักเรียนรู้จักการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นในการเรียนและชีวิตจริงอย่างเป็นระบบ มีไหวพริบ และเพิ่มความเชื่อมั่นในตนเองได้ด้วย นอกจากนี้ ตัวครูเองก็จะนำไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการปรับหลักสูตรให้ทันสมัยและเข้ากับโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปค่ะ

   

ตัวแทนน้องๆ นักเรียนเรียนจากทั้ง 4 โรงเรียน ล้วนกล่าวว่า ดีใจที่มีกิจกรรมแบบนี้ที่โรงเรียน ตื่นเต้นมากที่ได้จับ ได้สัมผัส ได้ฝึกปฏิบัติทำโปรแกรม สามารถสร้างคำสั่ง และควบคุมหุ่นยนต์ได้เป็นครั้งแรกในชีวิต แล้วจะนำไปประยุกต์ใช้กับกิจกรรมโครงงานในวิชาต่างๆ อย่างการออกแบบและเทคโนโลยีในการสร้างชิ้นงานใหม่ และจะเป็นอีกทางเลือกในการเรียนและการทำงานต่อไปด้วย

ดร.เกียรติพร หวังภัทรพงศ์ กล่าวทิ้งท้ายว่า OKMD ดีใจที่โครงการนำร่องกิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับมัธยมศึกษาในครั้งนี้ ช่วยให้น้องๆ เยาวชน ที่มีความสนใจด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ได้รับการถ่ายทอดความรู้ และเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะการคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ และความเข้าใจในเทคโนโลยีสมัยใหม่ สามารถนำไปต่อยอดการเรียนรู้ และประกอบการตัดสินใจในการเลือกวิชาชีพและการศึกษาต่อในอนาคต

ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

‘สบร.’ จับมือ ‘ศุภนิมิตฯ’ ร่วมพัฒนาสนามเด็กเล่นวิถีธรรมชาติ

‘สบร.’ จับมือ ‘ศุภนิมิตฯ’ ร่วมพัฒนาสนามเด็กเล่นวิถีธรรมชาติ

ดร.อธิปัตย์ บำรุง ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร.) หรือ OKMD ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่อง “การพัฒนาสนามเด็กเล่นวิถีธรรมชาติ”
มาตรการส่งเสริมการอ่านและสนับสนุนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมหนังสือ

มาตรการส่งเสริมการอ่านและสนับสนุนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมหนังสือ

OKMD นำเสนอมาตรการหักลดหย่อนภาษีรายจ่ายซื้อหนังสือ เพื่อส่งเสริมการอ่านและสนับสนุนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมหนังสือ
OKMD มอบหน้ากากอนามัย หน้ากาก Face Shield ให้แก่ รพ.ทหารผ่านศึก

OKMD มอบหน้ากากอนามัย หน้ากาก Face Shield ให้แก่ รพ.ทหารผ่านศึก

OKMD ส่งมอบหน้ากากอนามัย หน้ากาก Face Shield และแอลกอฮอล์ 70% แก่โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

ข่าวและกิจกรรม