OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

โอกาสและทางเลือกกับ 4 เวิร์คชอปงานคราฟท์ ตอบโจทย์คนไทย 4.0 ในการต่อยอดอาชีพสร้างสรรค์กับภูมิปัญญาไทย

187 | 27 พฤศจิกายน 2562
โอกาสและทางเลือกกับ 4 เวิร์คชอปงานคราฟท์ ตอบโจทย์คนไทย 4.0  ในการต่อยอดอาชีพสร้างสรรค์กับภูมิปัญญาไทย
หลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยรู้ว่าต้นทุนของท้องถิ่น เช่น วิถีชีวิต ภูมิปัญญาชาวบ้าน หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น และทรัพยากรธรรมชาติ  สามารถนำมาสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยการเติมความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มความแตกต่าง และนำมาต่อยอดสินค้าและบริการบนรากฐานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ให้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้อย่างยั่งยืน
 
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่มีบทบาทและพันธกิจในการพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา ผ่านกระบวนการเรียนรู้สาธารณะ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานความรู้ ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมทาง ความคิดที่สร้างสรรค์ ได้ดำเนินโครงการและกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศมานานกว่า 15 ปี
 
จากการจัดกิจกรรมบูรณาการและบริการความรู้สาธารณะ หรืองาน Knowledge in the (Museum’s)  park  โดย OKMD  ร่วมกับ มิวเซียมสยาม เปิดโอกาสให้คนไทยเข้าถึงองค์ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ และกระตุ้นให้ผู้ที่สนใจได้ใช้เวลาว่างในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะที่จำเป็นในทศวรรษที่ 21 ทั้งในเรื่องการพัฒนาตนเอง การส่งเสริมกิจกรรมตามความชอบ และการพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ๆ ทั้งด้านร่างกาย สังคม และสติปัญญาอย่างครบวงจร อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของคนทุกกลุ่มวัย ภายใต้โครงการส่งเสริมพื้นที่ทางวัฒนธรรม Cultural District Arts Festival 2019 ในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 23-24 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ ลานคนกบแดง มิวเซียมสยาม
  
พบว่ากระแสตอบรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากผู้ใช้บริการของมิวเซียมสยาม และประชาชานทั่วไป ตั้งแต่วัยเด็ก วัยรุ่น วัยทำงาน และผู้สูงวัย โดยกิจกรรมที่ได้รับความสนใจมากเป็นพิเศษคือ  “เวิร์คชอป” สอนทำกระเป๋าหนังไร้รอยเย็บ พับมาลัยกระดาษ สานพวงกุญแจปลาตะเพียนสาน ฉลุที่คั่นหนังสือหนังตะลุง ที่ OKMD ได้นำทีมผู้เชี่ยวชาญมาสอนใหม่ในรูปลักษณ์ที่ร่วมสมัย น่าใช้ มีลักษณะเฉพาะที่เชื่อมความเป็นเมืองกับของท้องถิ่นไว้ด้วยกัน เช่น การเปลี่ยนวัสดุ การเสริมเทคนิคพิเศษ การสอนแบบง่ายๆ ไม่ซับซ้อน
 
ผู้เข้าร่วมเวิร์คชอปส่วนมากยอมรับว่า ได้รับประสบการณ์ใหม่ที่ไม่เคยได้รับหรือทำมาก่อน อย่างเช่น การร้อยมาลัย ที่เปลี่ยนจากการใช้ดอกไม้สด เป็นการใช้กระดาษ แต่ยังคงใช้เทคนิคการร้อย การขึ้นรูปแบบดั้งเดิม ส่วนการทำกระเป๋าหนังไร้รอยเย็บ ก็มีขั้นตอนไม่ซับซ้อน ใช้วัสดุอุปกรณ์น้อย สามารถทำได้ง่ายๆ และเป็นชิ้นงานที่สวยงาม ซึ่งยอมรับว่า งานคราฟท์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น กระดาษ หนัง ผ้า วัสดุเหลือใช้/รีไซเคิลต่างๆ ได้กลายเป็นเทรนด์ซึ่งเป็นที่นิยมและเป็นที่ต้องการของกลุ่มผู้บริโภคคนรุ่นใหม่ในยุคปัจจุบัน จึงมองเห็นโอกาสในการนำไปต่อยอดกับทักษะและความคิดสร้างสรรค์ที่มีอยู่ เช่น การเย็บปักถักร้อย การร้อยมาลัยสด การเลือกใช้สี การจัดองค์ประกอบ และนำมาสร้างได้ทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริม โดยหลายคนคิดว่าจะเริ่มหันมาทำกระเป๋าหนังไว้ใช้เอง ไว้เป็นของขวัญ ไว้ฝากขายตามร้านทั่วไป หรือขายออนไลน์ และจะสามารถสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

   
 . 

โดยในปี 2563 OKMD จะยังคงคัดสรรความรู้และจัดกิจกรรมเวิร์คชอปสร้างทักษะเรื่องใหม่ๆ อาชีพใหม่ๆ มาให้บริการความรู้สาธารณะหรือ Knowledge in the park สำหรับประชาชนทุกกลุ่ม ทุกวัย  ให้ได้พบกับผู้รู้จริงที่หลากหลาย ได้สัมผัสและรับประสบการณ์ตรง พร้อมสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตได้จริง เป็นแรงบันดาลใจให้ต่อยอดไปสู่อาชีพและรายได้อย่างต่อเนื่อง เพราะการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด  สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ www.okmd.or.th และภายในเว็บไซต์จะได้พบกับ
  •  Knowledge Box กล่องความรู้ที่รวบรวมคลิปเกี่ยวกับความรู้ ทักษะ และอาชีพใหม่ๆ ที่น่าสนใจและกำลังอยู่ในความต้องการของตลาด 
  • Knowledge Link แหล่งรวบรวมข้อมูลเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับความรู้และทักษะที่น่าสนใจด้านต่างๆ อาทิ การศึกษา การประกอบธุรกิจและการลงทุน สุขภาพอนามัย ภาษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ เป็นต้น
  • Knowledge Channel ที่ OKMD จัดทำขึ้นเพื่อจุดประกายความคิดคนรุ่นใหม่ โดยเปิดเวทีประกวดการจัดทำคลิปองค์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ภูมิปัญญาที่น่าสนใจ  ผ่านมุมมองใหม่ ให้กับผู้ชมได้รับรู้ สามารถนำไปประยุกต์และต่อยอดได้ และนำมาเผยแพร่สู่สาธารณะผ่านทาง www.okmd.or.th ต่อไป

ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

สรุปข้อมูลการประกวดคลิป "ของดีบ้านฉัน"

สรุปข้อมูลการประกวดคลิป "ของดีบ้านฉัน"

สรุปข้อมูลการประกวดคลิปวิดีโอภายใต้แนวคิด “ของดีบ้านฉัน” เพื่อจุดประกายความคิดให้คนรุ่นใหม่ ผลิตสื่อออนไลน์ในรูปแบบคลิปวิดีโอที่น่าสนใจ  เล่าเรื่องราว แชร์ประสบการณ์ ทักษะ และภูมิปัญญา ผ่านมุมมองใหม่ 
okmd ส่งมอบความสุข เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

okmd ส่งมอบความสุข เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

okmd ส่งมอบความสุข ความสนุกสนานพร้อมกิจกรรม และของขวัญมากมาย ให้แก่น้องๆ โรงเรียนปลูกจิต เครือข่ายโครงการขยายผลสนามเด็กเล่น okmd 
OKMD ขานรับเสียงเรียกร้องจากเยาวชนนอกพื้นที่ EEC พร้อมหนุนเยาวชนในพื้นทีใกล้เคียง

OKMD ขานรับเสียงเรียกร้องจากเยาวชนนอกพื้นที่ EEC พร้อมหนุนเยาวชนในพื้นทีใกล้เคียง

OKMD ประเดิมโครงการนำร่องกิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย  และขยายผลต่อเนื่องในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียง 
สนามเด็กเล่น OKMD…เปลี่ยนพื้นที่เล่น เป็นพื้นที่เรียนรู้สร้างสรรค์

สนามเด็กเล่น OKMD…เปลี่ยนพื้นที่เล่น เป็นพื้นที่เรียนรู้สร้างสรรค์

"เพราะการเล่นคือการเรียนรู้" OKMD จึงเน้นให้น้องๆ ได้เรียน รู้ เล่น ตามหลักการพัฒนาสมอง (Brain-based Learning: BBL) 

ข่าวและกิจกรรม