OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

OKMD ร่วมกับ มิวเซียมสยาม สร้างสรรค์ กิจกรรมความรู้ Knowledge in the park ฟรี!!

131 | 22 พฤศจิกายน 2562
OKMD ร่วมกับ มิวเซียมสยาม สร้างสรรค์ กิจกรรมความรู้ Knowledge in the park ฟรี!!
OKMD ร่วมกับ มิวเซียมสยาม สร้างสรรค์ กิจกรรมความรู้ Knowledge in the park ฟรี!!
23-24 พ.ย. นี้ ในงาน เทศกาลศิลปะ เปิดเกาะรัตนโกสินทร์ Cultural District 2019  
OKMD ร่วมกับ มิวเซียมสยาม เปิดพื้นที่เรียนรู้สาธารณะกลางกรุงสำหรับเด็ก เยาวชน และ ประชาชนผู้รักการเรียนรู้ จัดกิจกรรมความรู้เชิงบูรณาการ Knowledge in the (Museum’s) Park ภายใต้โครงการส่งเสริมพื้นที่ทางวัฒนธรรม Cultural District Arts Festival 2019 โดยคัดสรรกิจกรรมน่าสนใจมากมาย อาทิ เวิร์คชอปงานคราฟท์ : พวงกุญแจปลาตะเพียนสาน ที่คั่นหนังสือหนังตะลุง พับมาลัยกระดาษ และกระเป๋าหนังไร้รอยเย็บ  รวมทั้ง กิจกรรม ROBOTICS : หุ่นยนต์ MBOT เพื่อให้ความรู้สร้างแรงบันดาลใจด้วยกิจกรรม coding การบังคับหุ่นยนต์ และการแสดงผลงานประดิษฐ์ของน้องๆ นอกจากนี้ พลาดไม่ได้กับการการแสดงดนตรีแจ๊ส และเยาวชนคนดนตรีจากเวที TK แจ้งเกิด และ OKMD Shop ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ ลานคนกบแดง มิวเซียมสยาม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย!
 
ดร.อภิชาติ ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักโครงการและจัดการความรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD กล่าวว่า OKMD มีพันธกิจในการพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิ ปัญญา ผ่านกระบวนการเรียนรู้สาธารณะ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานความรู้ ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมทาง ความคิดที่สร้างสรรค์ เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สาธารณะสำหรับคนทุกช่วงวัย กิจกรรม Knowledge in the park ครั้งที่ 3 ที่เราร่วมกับมิวเซียมสยาม จึงมุ่งหวังสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ทั้งวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีใหม่ๆ และภูมิปัญญาไทย ให้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและต่อยอดเป็นงานอาชีพสร้างสรรค์ได้  และเกิดการส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้ที่น่าสนใจ พร้อมกับกระแสการท่องเที่ยวเชิงความรู้

ภายในงานแบ่งโซนกิจกรรมการเรียนรู้เป็น 4 กิจกรรม ได้แก่
 • เวิร์คชอปงานคราฟท์พวงกุญแจปลาตะเพียนสาน ที่คั่นหนังสือหนังตะลุง พับมาลัยกระดาษ และกระเป๋าหนังไร้รอยเย็บ 
 • กิจกรรม Robotics: Coding, MBOT, Robot Showcase 
 • การแสดงดนตรี: เยาวชนคนดนตรีจากเวที TK แจ้งเกิด ดนตรีแจ๊ส จากมหาวิทยาลัยศิลปกร และการเต้นบาสสโลป 
 • ร้านค้า Mini OKMD Shop
ในครั้งนี้ OKMD ได้จัดโซนร้านค้า Mini OKMD Shop ขึ้นเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนและผู้ประการท้องถิ่นในภูมิภาคต่างๆ โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) และกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development Process) มาต่อยอดและเพิ่มมูลค่าให้กับต้นทุนท้องถิ่นและนำมาทดสอบตลาดและเก็บข้อมูลการตอบรับจากลูกค้ากลุ่มเป้าหมายทั้งในด้านรูปแบบ และราคา เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับกลับไปปรับปรุงและพัฒนาสินค้าต่อไป
 
ตารางกิจกรรม
23 พฤศจิกายน 2562
 • 13.00-17.00 น.    เพลินเพลงกับดนตรีแจ๊ส และเยาวชนคนดนตรีจากเวที TK แจ้งเกิด ณ เวทีลานคนกบแดง​
 • 13.00-17.00 น.    เวิร์คชอปงานคราฟท์ : พวงกุญแจปลาตะเพียนสาน และ ที่คั่นหนังสือหนังตะลุง ณ เต็นท์ติดแอร์
 • 14.00-16.00 น.    เวิร์คชอปงานคราฟท์ : มาลัยกระดาษ และ Mini OKMD Shop ณ เต็นท์กิจกรรม ลานคนกบแดง
 • 14.00-16.00 น.    กิจกรรม Robotics: 1.Coding 2.MBOT 3.Robot Showcase ณ ห้องนิทรรศการ 2-3 
24 พฤศจิกายน 2562
 • 13.00-17.00 น.    เพลินเพลงกับดนตรีแจ๊ส และเยาวชนคนดนตรีจากเวที TK แจ้งเกิด ณ เวทีลานคนกบแดง
 • 13.00-17.00 น.    เวิร์คชอปงานคราฟท์ : พวงกุญแจปลาตะเพียนสาน และ ที่คั่นหนังสือหนังตะลุง ณ เต็นท์ติดแอร์
 • 14.00-16.00 น.    เวิร์คชอป : กระเป๋าหนังไร้รอยเย็บ และ  Mini OKMD Shop ณ เต็นท์กิจกรรม ลานคนกบแดง
 • 15.00-16.00 น.    เพลิดเพลินกับกลุ่มนักเต้นบาสสโลป ​ณ ลานคนกบแดง​ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.okmd.or.th และ www.facebook.com/OkmdInspire  

ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

โอกาสและทางเลือกกับ 4 เวิร์คชอปงานคราฟท์ ตอบโจทย์คนไทย 4.0 ในการต่อยอดอาชีพสร้างสรรค์กับภูมิปัญญาไทย

โอกาสและทางเลือกกับ 4 เวิร์คชอปงานคราฟท์ ตอบโจทย์คนไทย 4.0 ในการต่อยอดอาชีพสร้างสรรค์กับภูมิปัญญาไทย

OKMD  ร่วมกับ มิวเซียมสยาม เปิดโอกาสให้คนไทยเข้าถึงองค์ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ และกระตุ้นให้ผู้ที่สนใจได้ใช้เวลาว่างในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์
OKMD ร่วมกับ มิวเซียมสยาม สร้างสรรค์ กิจกรรมความรู้ Knowledge in the park ฟรี!!

OKMD ร่วมกับ มิวเซียมสยาม สร้างสรรค์ กิจกรรมความรู้ Knowledge in the park ฟรี!!

OKMD ร่วมกับ มิวเซียมสยาม เปิดพื้นที่เรียนรู้สาธารณะกลางกรุงสำหรับเด็ก เยาวชน และ ประชาชนผู้รักการเรียนรู้ จัดกิจกรรมความรู้เชิงบูรณาการ Knowledge in the (Museum’s) Park ภายใต้โครงการส่งเสริมพื้นที่ทางวัฒนธรรม Cultural District Arts Festival 2019
สวพส. และ สบร. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการส่งเสริมนวัตกรรมและถ่ายทอดองค์ความรู้

สวพส. และ สบร. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการส่งเสริมนวัตกรรมและถ่ายทอดองค์ความรู้

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการบริหารจัดการองค์ความรู้ เพื่อการส่งเสริมนวัตกรรมและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ประชาชน
EEC ร่วมกับ OKMD เปิดโครงการพัฒนา “บุคลากรต้นแบบ” ระยะที่ 2

EEC ร่วมกับ OKMD เปิดโครงการพัฒนา “บุคลากรต้นแบบ” ระยะที่ 2

EEC ร่วมกับ OKMD เปิดโครงการพัฒนา “บุคลากรต้นแบบ” เพื่อผลิตบุคลากรรองรับนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ระยะที่ 2 เพื่อสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง

ข่าวและกิจกรรม