OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

OKMD ร่วมกับ มิวเซียมสยาม สร้างสรรค์ กิจกรรมความรู้ Knowledge in the park ฟรี!!

202 | 22 พฤศจิกายน 2562
OKMD ร่วมกับ มิวเซียมสยาม สร้างสรรค์ กิจกรรมความรู้ Knowledge in the park ฟรี!!
OKMD ร่วมกับ มิวเซียมสยาม สร้างสรรค์ กิจกรรมความรู้ Knowledge in the park ฟรี!!
23-24 พ.ย. นี้ ในงาน เทศกาลศิลปะ เปิดเกาะรัตนโกสินทร์ Cultural District 2019  
OKMD ร่วมกับ มิวเซียมสยาม เปิดพื้นที่เรียนรู้สาธารณะกลางกรุงสำหรับเด็ก เยาวชน และ ประชาชนผู้รักการเรียนรู้ จัดกิจกรรมความรู้เชิงบูรณาการ Knowledge in the (Museum’s) Park ภายใต้โครงการส่งเสริมพื้นที่ทางวัฒนธรรม Cultural District Arts Festival 2019 โดยคัดสรรกิจกรรมน่าสนใจมากมาย อาทิ เวิร์คชอปงานคราฟท์ : พวงกุญแจปลาตะเพียนสาน ที่คั่นหนังสือหนังตะลุง พับมาลัยกระดาษ และกระเป๋าหนังไร้รอยเย็บ  รวมทั้ง กิจกรรม ROBOTICS : หุ่นยนต์ MBOT เพื่อให้ความรู้สร้างแรงบันดาลใจด้วยกิจกรรม coding การบังคับหุ่นยนต์ และการแสดงผลงานประดิษฐ์ของน้องๆ นอกจากนี้ พลาดไม่ได้กับการการแสดงดนตรีแจ๊ส และเยาวชนคนดนตรีจากเวที TK แจ้งเกิด และ OKMD Shop ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ ลานคนกบแดง มิวเซียมสยาม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย!
 
ดร.อภิชาติ ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักโครงการและจัดการความรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD กล่าวว่า OKMD มีพันธกิจในการพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิ ปัญญา ผ่านกระบวนการเรียนรู้สาธารณะ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานความรู้ ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมทาง ความคิดที่สร้างสรรค์ เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สาธารณะสำหรับคนทุกช่วงวัย กิจกรรม Knowledge in the park ครั้งที่ 3 ที่เราร่วมกับมิวเซียมสยาม จึงมุ่งหวังสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ทั้งวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีใหม่ๆ และภูมิปัญญาไทย ให้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและต่อยอดเป็นงานอาชีพสร้างสรรค์ได้  และเกิดการส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้ที่น่าสนใจ พร้อมกับกระแสการท่องเที่ยวเชิงความรู้

ภายในงานแบ่งโซนกิจกรรมการเรียนรู้เป็น 4 กิจกรรม ได้แก่
 • เวิร์คชอปงานคราฟท์พวงกุญแจปลาตะเพียนสาน ที่คั่นหนังสือหนังตะลุง พับมาลัยกระดาษ และกระเป๋าหนังไร้รอยเย็บ 
 • กิจกรรม Robotics: Coding, MBOT, Robot Showcase 
 • การแสดงดนตรี: เยาวชนคนดนตรีจากเวที TK แจ้งเกิด ดนตรีแจ๊ส จากมหาวิทยาลัยศิลปกร และการเต้นบาสสโลป 
 • ร้านค้า Mini OKMD Shop
ในครั้งนี้ OKMD ได้จัดโซนร้านค้า Mini OKMD Shop ขึ้นเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนและผู้ประการท้องถิ่นในภูมิภาคต่างๆ โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) และกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development Process) มาต่อยอดและเพิ่มมูลค่าให้กับต้นทุนท้องถิ่นและนำมาทดสอบตลาดและเก็บข้อมูลการตอบรับจากลูกค้ากลุ่มเป้าหมายทั้งในด้านรูปแบบ และราคา เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับกลับไปปรับปรุงและพัฒนาสินค้าต่อไป
 
ตารางกิจกรรม
23 พฤศจิกายน 2562
 • 13.00-17.00 น.    เพลินเพลงกับดนตรีแจ๊ส และเยาวชนคนดนตรีจากเวที TK แจ้งเกิด ณ เวทีลานคนกบแดง​
 • 13.00-17.00 น.    เวิร์คชอปงานคราฟท์ : พวงกุญแจปลาตะเพียนสาน และ ที่คั่นหนังสือหนังตะลุง ณ เต็นท์ติดแอร์
 • 14.00-16.00 น.    เวิร์คชอปงานคราฟท์ : มาลัยกระดาษ และ Mini OKMD Shop ณ เต็นท์กิจกรรม ลานคนกบแดง
 • 14.00-16.00 น.    กิจกรรม Robotics: 1.Coding 2.MBOT 3.Robot Showcase ณ ห้องนิทรรศการ 2-3 
24 พฤศจิกายน 2562
 • 13.00-17.00 น.    เพลินเพลงกับดนตรีแจ๊ส และเยาวชนคนดนตรีจากเวที TK แจ้งเกิด ณ เวทีลานคนกบแดง
 • 13.00-17.00 น.    เวิร์คชอปงานคราฟท์ : พวงกุญแจปลาตะเพียนสาน และ ที่คั่นหนังสือหนังตะลุง ณ เต็นท์ติดแอร์
 • 14.00-16.00 น.    เวิร์คชอป : กระเป๋าหนังไร้รอยเย็บ และ  Mini OKMD Shop ณ เต็นท์กิจกรรม ลานคนกบแดง
 • 15.00-16.00 น.    เพลิดเพลินกับกลุ่มนักเต้นบาสสโลป ​ณ ลานคนกบแดง​ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.okmd.or.th และ www.facebook.com/OkmdInspire  

ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

สรุปข้อมูลการประกวดคลิป "ของดีบ้านฉัน"

สรุปข้อมูลการประกวดคลิป "ของดีบ้านฉัน"

สรุปข้อมูลการประกวดคลิปวิดีโอภายใต้แนวคิด “ของดีบ้านฉัน” เพื่อจุดประกายความคิดให้คนรุ่นใหม่ ผลิตสื่อออนไลน์ในรูปแบบคลิปวิดีโอที่น่าสนใจ  เล่าเรื่องราว แชร์ประสบการณ์ ทักษะ และภูมิปัญญา ผ่านมุมมองใหม่ 
okmd ส่งมอบความสุข เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

okmd ส่งมอบความสุข เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

okmd ส่งมอบความสุข ความสนุกสนานพร้อมกิจกรรม และของขวัญมากมาย ให้แก่น้องๆ โรงเรียนปลูกจิต เครือข่ายโครงการขยายผลสนามเด็กเล่น okmd 
OKMD ขานรับเสียงเรียกร้องจากเยาวชนนอกพื้นที่ EEC พร้อมหนุนเยาวชนในพื้นทีใกล้เคียง

OKMD ขานรับเสียงเรียกร้องจากเยาวชนนอกพื้นที่ EEC พร้อมหนุนเยาวชนในพื้นทีใกล้เคียง

OKMD ประเดิมโครงการนำร่องกิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย  และขยายผลต่อเนื่องในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียง 
สนามเด็กเล่น OKMD…เปลี่ยนพื้นที่เล่น เป็นพื้นที่เรียนรู้สร้างสรรค์

สนามเด็กเล่น OKMD…เปลี่ยนพื้นที่เล่น เป็นพื้นที่เรียนรู้สร้างสรรค์

"เพราะการเล่นคือการเรียนรู้" OKMD จึงเน้นให้น้องๆ ได้เรียน รู้ เล่น ตามหลักการพัฒนาสมอง (Brain-based Learning: BBL) 

ข่าวและกิจกรรม