OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

OKMD ร่วมกับ มิวเซียมสยาม สร้างสรรค์ กิจกรรมความรู้ Knowledge in the park ฟรี!!

354 | 22 พฤศจิกายน 2562
OKMD ร่วมกับ มิวเซียมสยาม สร้างสรรค์ กิจกรรมความรู้ Knowledge in the park ฟรี!!
OKMD ร่วมกับ มิวเซียมสยาม สร้างสรรค์ กิจกรรมความรู้ Knowledge in the park ฟรี!!
23-24 พ.ย. นี้ ในงาน เทศกาลศิลปะ เปิดเกาะรัตนโกสินทร์ Cultural District 2019  
OKMD ร่วมกับ มิวเซียมสยาม เปิดพื้นที่เรียนรู้สาธารณะกลางกรุงสำหรับเด็ก เยาวชน และ ประชาชนผู้รักการเรียนรู้ จัดกิจกรรมความรู้เชิงบูรณาการ Knowledge in the (Museum’s) Park ภายใต้โครงการส่งเสริมพื้นที่ทางวัฒนธรรม Cultural District Arts Festival 2019 โดยคัดสรรกิจกรรมน่าสนใจมากมาย อาทิ เวิร์คชอปงานคราฟท์ : พวงกุญแจปลาตะเพียนสาน ที่คั่นหนังสือหนังตะลุง พับมาลัยกระดาษ และกระเป๋าหนังไร้รอยเย็บ  รวมทั้ง กิจกรรม ROBOTICS : หุ่นยนต์ MBOT เพื่อให้ความรู้สร้างแรงบันดาลใจด้วยกิจกรรม coding การบังคับหุ่นยนต์ และการแสดงผลงานประดิษฐ์ของน้องๆ นอกจากนี้ พลาดไม่ได้กับการการแสดงดนตรีแจ๊ส และเยาวชนคนดนตรีจากเวที TK แจ้งเกิด และ OKMD Shop ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ ลานคนกบแดง มิวเซียมสยาม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย!
 
ดร.อภิชาติ ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักโครงการและจัดการความรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD กล่าวว่า OKMD มีพันธกิจในการพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิ ปัญญา ผ่านกระบวนการเรียนรู้สาธารณะ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานความรู้ ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมทาง ความคิดที่สร้างสรรค์ เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สาธารณะสำหรับคนทุกช่วงวัย กิจกรรม Knowledge in the park ครั้งที่ 3 ที่เราร่วมกับมิวเซียมสยาม จึงมุ่งหวังสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ทั้งวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีใหม่ๆ และภูมิปัญญาไทย ให้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและต่อยอดเป็นงานอาชีพสร้างสรรค์ได้  และเกิดการส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้ที่น่าสนใจ พร้อมกับกระแสการท่องเที่ยวเชิงความรู้

ภายในงานแบ่งโซนกิจกรรมการเรียนรู้เป็น 4 กิจกรรม ได้แก่
 • เวิร์คชอปงานคราฟท์พวงกุญแจปลาตะเพียนสาน ที่คั่นหนังสือหนังตะลุง พับมาลัยกระดาษ และกระเป๋าหนังไร้รอยเย็บ 
 • กิจกรรม Robotics: Coding, MBOT, Robot Showcase 
 • การแสดงดนตรี: เยาวชนคนดนตรีจากเวที TK แจ้งเกิด ดนตรีแจ๊ส จากมหาวิทยาลัยศิลปกร และการเต้นบาสสโลป 
 • ร้านค้า Mini OKMD Shop
ในครั้งนี้ OKMD ได้จัดโซนร้านค้า Mini OKMD Shop ขึ้นเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนและผู้ประการท้องถิ่นในภูมิภาคต่างๆ โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) และกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development Process) มาต่อยอดและเพิ่มมูลค่าให้กับต้นทุนท้องถิ่นและนำมาทดสอบตลาดและเก็บข้อมูลการตอบรับจากลูกค้ากลุ่มเป้าหมายทั้งในด้านรูปแบบ และราคา เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับกลับไปปรับปรุงและพัฒนาสินค้าต่อไป
 
ตารางกิจกรรม
23 พฤศจิกายน 2562
 • 13.00-17.00 น.    เพลินเพลงกับดนตรีแจ๊ส และเยาวชนคนดนตรีจากเวที TK แจ้งเกิด ณ เวทีลานคนกบแดง​
 • 13.00-17.00 น.    เวิร์คชอปงานคราฟท์ : พวงกุญแจปลาตะเพียนสาน และ ที่คั่นหนังสือหนังตะลุง ณ เต็นท์ติดแอร์
 • 14.00-16.00 น.    เวิร์คชอปงานคราฟท์ : มาลัยกระดาษ และ Mini OKMD Shop ณ เต็นท์กิจกรรม ลานคนกบแดง
 • 14.00-16.00 น.    กิจกรรม Robotics: 1.Coding 2.MBOT 3.Robot Showcase ณ ห้องนิทรรศการ 2-3 
24 พฤศจิกายน 2562
 • 13.00-17.00 น.    เพลินเพลงกับดนตรีแจ๊ส และเยาวชนคนดนตรีจากเวที TK แจ้งเกิด ณ เวทีลานคนกบแดง
 • 13.00-17.00 น.    เวิร์คชอปงานคราฟท์ : พวงกุญแจปลาตะเพียนสาน และ ที่คั่นหนังสือหนังตะลุง ณ เต็นท์ติดแอร์
 • 14.00-16.00 น.    เวิร์คชอป : กระเป๋าหนังไร้รอยเย็บ และ  Mini OKMD Shop ณ เต็นท์กิจกรรม ลานคนกบแดง
 • 15.00-16.00 น.    เพลิดเพลินกับกลุ่มนักเต้นบาสสโลป ​ณ ลานคนกบแดง​ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.okmd.or.th และ www.facebook.com/OkmdInspire  

ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

OKMD Book Cover Award 2020

OKMD Book Cover Award 2020

ประกาศผลรางวัลการประกวดปกหนังสือสวยสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 
OKMD จุดประกายเยาวชนไทย สานต่ออาชีพตอบรับอาชีพ New-s-curve

OKMD จุดประกายเยาวชนไทย สานต่ออาชีพตอบรับอาชีพ New-s-curve

สานฝันเยาวชนไทย เตรียมความพร้อมน้องๆ เยาวชนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ มีทักษะการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมีทักษะชีวิตที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ประเทศ
4 โรงเรียนในพื้นที่ภาคกลาง ขานรับการเรียนรู้แบบ STEAM

4 โรงเรียนในพื้นที่ภาคกลาง ขานรับการเรียนรู้แบบ STEAM

เชื่อมั่น น.ร.ได้ความรู้เบื้องต้น จากหลักสูตร Robotics และเกิดแรงบันดาลใจในการต่อยอดทักษะความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมใหม่
สรุปข้อมูลการประกวดคลิป "ของดีบ้านฉัน"

สรุปข้อมูลการประกวดคลิป "ของดีบ้านฉัน"

สรุปข้อมูลการประกวดคลิปวิดีโอภายใต้แนวคิด “ของดีบ้านฉัน” เพื่อจุดประกายความคิดให้คนรุ่นใหม่ ผลิตสื่อออนไลน์ในรูปแบบคลิปวิดีโอที่น่าสนใจ  เล่าเรื่องราว แชร์ประสบการณ์ ทักษะ และภูมิปัญญา ผ่านมุมมองใหม่ 

ข่าวและกิจกรรม