OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

EEC ร่วมกับ OKMD เปิดโครงการพัฒนา “บุคลากรต้นแบบ” ระยะที่ 2

371 | 23 กันยายน 2562
EEC ร่วมกับ OKMD เปิดโครงการพัฒนา “บุคลากรต้นแบบ” ระยะที่ 2
EEC ร่วมกับ OKMD เปิดโครงการพัฒนา “บุคลากรต้นแบบ” เพื่อผลิตบุคลากรรองรับนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ระยะที่ 2 เพื่อสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) มีเป้าหมาย 500 คน ในการเตรียมความพร้อม สร้างแรงบันดาลใจเยาวชนระดับมัธยมศึกษา มีเป้าหมาย 500 คน เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน EEC 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ในระยะเร่งด่วน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่แรงงานไทย

ระยะที่ 2 นี้ โครงการ EEC Innovative Role Model จะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2562 ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่

1. การถ่ายทอดความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมใหม่ให้กับบุคลากรต้นแบบในพื้นที่ EEC : Technologies Integration for Modern Education ใช้เวลาเรียน 2 วัน ประกอบด้วย
  • อินเตอร์เน็ตออฟติงส์และการประยุกต์ใช้งาน (Internet-of-Things and their Applications)
  • การออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้านกราฟฟิกสองมิติ สามมิติ และแอนิเมชัน (Creative Design, Graphics (2D and 3D) and Animations)
  • การพัฒนาเว็บและโมบายแอปพลิเคชันสมัยใหม่เพื่อการใช้งานจริง (Modern Web and Mobile Development for Real-World Applications)
  • เทคโนโลยีวีอาร์และเออาร์สำหรับเกมส์และสื่อความบันเทิง (Virtual Reality (VR) and Augmented Reality (AR) for Game and Entertainment)
  • การควบคุมและติดตามการทำงานของหุ่นยนต์ในระบบอัตโนมัติ (Robot Control and Monitoring for Automation Systems)
  • ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ด้วยตัวเองของเครื่องจักร (Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning)
  • การสอนและการเรียนสมัยใหม่สำหรับอนาคต (Teaching and Learning for the Future)
2. การจัดค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมใหม่ให้กับบุคลากรต้นแบบในพื้นที่ : EEC Innovative Role Model ใช้เวลาเรียน ค่ายละ 1 วัน ประกอบด้วย

   

ค่ายเทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotics)

   

ค่ายเทคโนโลยีเกมและแอนิเมชัน (Games and Animation)

   

ค่ายเทคโนโลยีการบินและอวกาศ (Drone)

   
ค่ายอินเทอร์เน็ตออฟติงส์ (IoT: Internet-of-Things)


ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.eecinnovationyouthcamp.com และ www.facebook.com/OKMDInspire

วันที่ : 23 กันยายน 2562
สถานที่ : GISTDA

ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

4 โรงเรียนในพื้นที่ภาคกลาง ขานรับการเรียนรู้แบบ STEAM

4 โรงเรียนในพื้นที่ภาคกลาง ขานรับการเรียนรู้แบบ STEAM

เชื่อมั่น น.ร.ได้ความรู้เบื้องต้น จากหลักสูตร Robotics และเกิดแรงบันดาลใจในการต่อยอดทักษะความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมใหม่
สรุปข้อมูลการประกวดคลิป "ของดีบ้านฉัน"

สรุปข้อมูลการประกวดคลิป "ของดีบ้านฉัน"

สรุปข้อมูลการประกวดคลิปวิดีโอภายใต้แนวคิด “ของดีบ้านฉัน” เพื่อจุดประกายความคิดให้คนรุ่นใหม่ ผลิตสื่อออนไลน์ในรูปแบบคลิปวิดีโอที่น่าสนใจ  เล่าเรื่องราว แชร์ประสบการณ์ ทักษะ และภูมิปัญญา ผ่านมุมมองใหม่ 
okmd ส่งมอบความสุข เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

okmd ส่งมอบความสุข เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

okmd ส่งมอบความสุข ความสนุกสนานพร้อมกิจกรรม และของขวัญมากมาย ให้แก่น้องๆ โรงเรียนปลูกจิต เครือข่ายโครงการขยายผลสนามเด็กเล่น okmd 
OKMD ขานรับเสียงเรียกร้องจากเยาวชนนอกพื้นที่ EEC พร้อมหนุนเยาวชนในพื้นทีใกล้เคียง

OKMD ขานรับเสียงเรียกร้องจากเยาวชนนอกพื้นที่ EEC พร้อมหนุนเยาวชนในพื้นทีใกล้เคียง

OKMD ประเดิมโครงการนำร่องกิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย  และขยายผลต่อเนื่องในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียง 

ข่าวและกิจกรรม