OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการความรู้ในชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าธุรกิจ ให้กับผู้ประกอบการรายย่อย และ SME

275 | 20 กันยายน 2562
                  สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ สบร. ร่วมกับวิทยาลัยชุมชนตราด และเครือข่ายการจัดการความรู้ประเทศไทย(TKMN) จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการความรู้ในชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย และ SME มีวัตถุประสงค์เพื่อนำองค์ความรู้ทำมาหากินมาขยายผลอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับความต้องการของตลาดให้กับผู้ประกอบการรายย่อยและ SME ในพื้นที่จังหวัดตราด 
                  โดยได้คัดเลือกผลิตภัณฑ์หัตถกรรม/ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่นำภูมิปัญญาท้องถิ่น เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม และต้นทุนท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆ ของจังหวัดตราด จำนวน 4 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ สัปปะรดตราดสีทอง กะปิเคยเมืองตราด อาหารชอง และเครื่องจักสานชอง
                   การดำเนินการแบ่งเป็น 4 ระยะ ดังนี้ 
                  1. กิจกรรมศึกษาและประเมินศักยภาพผู้ประกอบการรายย่อย เพื่อคัดเลือกชุมชนและผลิตภัณฑ์ที่จะนำมาพัฒนา ในวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2562 
                  2. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่ผู้ประกอบรายย่อย และ SME ในวันที่ 14-15 สิงหาคม 2562 
                  3. กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ  (PROTOTYPE DEVELOPMENT) ระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายน 2562
                  4. กิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (MARKET TESTING) ของผู้ประกอบการรายย่อย และ SME  ในวันที่ 17 กันยายน 2562

สับปะรดพันธุ์ตราดสีทอง ของกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เนินดินแดง ที่ออกแบบภายใต้แบรนด์ “This East” เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ จากสับปะรดตราดสีทอง ประกอบด้วย ขนมทาร์ตสับปะรด  น้ำสับปะรดตราดสีทองพร้อมดื่ม และสับปะรดพร้อมทาน

กะปิเคยเมืองตราด ของวิสาหกิจชุมชนสตรีไม้รูดแปรรูปอาหาร ที่ออกแบบภายใต้แบรนด์ “ฉัตรา” เป็นการออกแบบบรรจุภัณฑ์แลผลิตภัณฑ์ ภายใต้แนวคิด สะดวก สะอาด สู่คนรุ่นใหม่ประกอบด้วย ข้าวเกรียบเคย น้ำเคยหวาน กะปิเคย น้ำพริกกุ้งเคย และน้ำซอสข้าวคลุกกะปิ

อาหารชอง ของนิเวศน์พิพิธภัณฑ์บ้านช้างทูน ที่ออกแบบภายใต้แบรนด์ “ช่ำชอง” เป็นการออกแบบ บรรจุภัณฑ์ อาหารของชาวชองซึ่งใช้แนวคิด ธรรมชาติ สมุนไพร ภูมิปัญญา เนื่องจากอาหารชองส่วนใหญ่มาจากป่าและมีส่วนผสมของสมุนไพรรอบตัว จึงเป็นอาหารที่มีประโยชน์รสชาติดี
เครื่องจักสานชอง ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านผลิตภัณฑ์จักสานคลุ้มบ้านคลองโอน ที่ออกแบบภายใต้แบรนด์ “ฌอง คลุ้มเงิน คลุ้มทอง” เป็นการออกแบบเครื่องจักสานคลุ้มเพื่อกลุ่มเป้าหมายใหม่ เป็นที่นอนสำหรับสุนัข และแมว


ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

สนามเด็กเล่น OKMD…เปลี่ยนพื้นที่เล่น เป็นพื้นที่เรียนรู้สร้างสรรค์

สนามเด็กเล่น OKMD…เปลี่ยนพื้นที่เล่น เป็นพื้นที่เรียนรู้สร้างสรรค์

"เพราะการเล่นคือการเรียนรู้" OKMD จึงเน้นให้น้องๆ ได้เรียน รู้ เล่น ตามหลักการพัฒนาสมอง (Brain-based Learning: BBL) 
โอกาสและทางเลือกกับ 4 เวิร์คชอปงานคราฟท์ ตอบโจทย์คนไทย 4.0  ในการต่อยอดอาชีพสร้างสรรค์กับภูมิปัญญาไทย

โอกาสและทางเลือกกับ 4 เวิร์คชอปงานคราฟท์ ตอบโจทย์คนไทย 4.0 ในการต่อยอดอาชีพสร้างสรรค์กับภูมิปัญญาไทย

OKMD  ร่วมกับ มิวเซียมสยาม เปิดโอกาสให้คนไทยเข้าถึงองค์ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ และกระตุ้นให้ผู้ที่สนใจได้ใช้เวลาว่างในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์
OKMD ร่วมกับ มิวเซียมสยาม สร้างสรรค์ กิจกรรมความรู้ Knowledge in the park ฟรี!!

OKMD ร่วมกับ มิวเซียมสยาม สร้างสรรค์ กิจกรรมความรู้ Knowledge in the park ฟรี!!

OKMD ร่วมกับ มิวเซียมสยาม เปิดพื้นที่เรียนรู้สาธารณะกลางกรุงสำหรับเด็ก เยาวชน และ ประชาชนผู้รักการเรียนรู้ จัดกิจกรรมความรู้เชิงบูรณาการ Knowledge in the (Museum’s) Park ภายใต้โครงการส่งเสริมพื้นที่ทางวัฒนธรรม Cultural District Arts Festival 2019
สวพส. และ สบร. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการส่งเสริมนวัตกรรมและถ่ายทอดองค์ความรู้

สวพส. และ สบร. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการส่งเสริมนวัตกรรมและถ่ายทอดองค์ความรู้

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการบริหารจัดการองค์ความรู้ เพื่อการส่งเสริมนวัตกรรมและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ประชาชน

ข่าวและกิจกรรม