OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

OKMD ร่วมจัดนิทรรศการในงาน Open House “ก้าวพอดี” A Bright Leap Forward

369 | 19 กรกฎาคม 2562
OKMD ร่วมจัดนิทรรศการในงาน Open House “ก้าวพอดี” A Bright Leap Forward
                 OKMD ร่วมจัดนิทรรศการในงาน Open House การขับเคลื่อนการนำใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรืองาน “ก้าวพอดี” A Bright Leap Forward ในวันที่ 9-11 กรกฎาคม 2562 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและกระตุ้นให้เกิดความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งเผยแพร่ผลการขับเคลื่อนการนำใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของภาคีเครือข่ายสู่สาธารณชน

                 โดย OKMD ได้จัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประกอบอาชีพด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากงานวิจัย จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่
 1. เทคโนโลยีใช้คอนกรีตผสมน้ำยางพารา เพื่อพัฒนาสระน้ำต้านภัยแล้ง
 2. การย้อมครามจากธรรมชาติด้วยเทคนิคใหม่บนเส้นไหมและฝ้าย
 3. การเพิ่มผลผลิตและพัฒนาคุณภาพข้าวด้วยการใช้ชุดทดลองสังกะสีภาคสนามเพื่อวางแผนปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยชีวภาพร่วมกับสังกะสี
 4. เทคโนโลยีอะควาโปนิกส์ ผักปลอดสารพิษ
 5. การพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตถั่วเหลืองอินทรีย์ไอโซฟาโวน เป็นทางเลือกใหม่ของผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพลิ้งค์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
 • เทคโนโลยีใช้คอนกรีตผสมน้ำยางพารา เพื่อพัฒนาสระน้ำต้านภัยแล้ง
 • การย้อมครามจากธรรมชาติด้วยเทคนิคใหม่บนเส้นไหมและฝ้าย
 • การเพิ่มผลผลิตและพัฒนาคุณภาพข้าวด้วยการใช้ชุดทดลองสังกะสีภาคสนามเพื่อวางแผนปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยชีวภาพร่วมกับสังกะสี
 • เทคโนโลยีอะควาโปนิกส์ ผักปลอดสารพิษ
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตถั่วเหลืองอินทรีย์ไอโซฟาโวน เป็นทางเลือกใหม่ของผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ
 • ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

  OKMD Book Cover Award 2020

  OKMD Book Cover Award 2020

  ประกาศผลรางวัลการประกวดปกหนังสือสวยสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 
  OKMD จุดประกายเยาวชนไทย สานต่ออาชีพตอบรับอาชีพ New-s-curve

  OKMD จุดประกายเยาวชนไทย สานต่ออาชีพตอบรับอาชีพ New-s-curve

  สานฝันเยาวชนไทย เตรียมความพร้อมน้องๆ เยาวชนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ มีทักษะการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมีทักษะชีวิตที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ประเทศ
  4 โรงเรียนในพื้นที่ภาคกลาง ขานรับการเรียนรู้แบบ STEAM

  4 โรงเรียนในพื้นที่ภาคกลาง ขานรับการเรียนรู้แบบ STEAM

  เชื่อมั่น น.ร.ได้ความรู้เบื้องต้น จากหลักสูตร Robotics และเกิดแรงบันดาลใจในการต่อยอดทักษะความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมใหม่
  สรุปข้อมูลการประกวดคลิป "ของดีบ้านฉัน"

  สรุปข้อมูลการประกวดคลิป "ของดีบ้านฉัน"

  สรุปข้อมูลการประกวดคลิปวิดีโอภายใต้แนวคิด “ของดีบ้านฉัน” เพื่อจุดประกายความคิดให้คนรุ่นใหม่ ผลิตสื่อออนไลน์ในรูปแบบคลิปวิดีโอที่น่าสนใจ  เล่าเรื่องราว แชร์ประสบการณ์ ทักษะ และภูมิปัญญา ผ่านมุมมองใหม่ 

  ข่าวและกิจกรรม