OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

กิจกรรมเผยแพร่ภูมิปัญญาและองค์ความรู้ทำมาหากิน “ทำมาหากิน พื้นถิ่นสระแก้ว”

330 | 21 กันยายน 2561
          วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว และสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) โดยงานศูนย์ความรู้กินได้ ร่วมจัดกิจกรรมเผยแพร่ภูมิปัญญาและองค์ความรู้ทำมาหากิน "ทำมาหากิน พื้นถิ่นสระแก้ว" ณ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว วันที่ 16 กันยายน 2561 ในรูปแบบนิทรรศการและเวิร์คช็อปสร้างอาชีพจากภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 8 องค์ความรู้ ได้แก่
  • กล่องความรู้กินได้ “ปลูกผักส่งร้านอาหารเวียดนาม” โดยนักจัดการความรู้พรชัย พันธุ์วิเศษ
  • กล่องความรู้กินได้ “ปลูกผักด้วยแปลงยกระดับตามมาตรฐาน Q” โดยนักจัดการความรู้ภาณุ เภตรา
  • กล่องความรู้กินได้ “ปลูกทุเรียน ณ สระแก้ว” โดยนักจัดการความรู้สุนิสา จันทร์เลขา
  • กล่องความรู้กินได้ “ขุมทรัพย์จากไผ่ตงศรีปราจีน” โดยนักจัดการความรู้สรร ศรีสละ
  • กล่องความรู้กินได้ “จักสานไม้ไผ่หุ้มเครื่องเขียน” โดยนักจัดการความรู้ชณชนก รามสูตร
  • กล่องความรู้กินได้ “ผ้าขาวม้าย้อมสีธรรมชาติพนารักษ์” โดยนักจัดการความรู้อัมพร สุคนเขตร์
  • กล่องความรู้กินได้ “อาหารญวนสระแก้ว” โดยนักจัดการความรู้ประไพพรรณ ปราณี
  • กล่องความรู้กินได้ “ขนมเขียวมรกต” โดยนักจัดการความรู้สงบลักษณ์ เจริญผล


นางอัมพร สุคนเขตร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระแก้ว ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและกล่าวเปิดงาน
นิทรรศการและเวิร์คช็อปสร้างอาชีพจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสระแก้ว


ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

OKMD ร่วมมือ กรุงเทพมหานคร เปิดสนามเด็กเล่น OKMD  ต้นแบบด้านการพัฒนาทางสมองเด็กและเยาวชนแห่งแรกกลางกรุง

OKMD ร่วมมือ กรุงเทพมหานคร เปิดสนามเด็กเล่น OKMD ต้นแบบด้านการพัฒนาทางสมองเด็กและเยาวชนแห่งแรกกลางกรุง

ต้นแบบสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง (Brain-based Learning หรือ BBL) แห่งแรกของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ โรงเรียนปลูกจิต สำนักงานเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
การขยายผลแนวคิดสนามเด็กเล่น OKMD ตามหลักการพัฒนาสมอง โรงเรียนบ้านหนองกุงแก้ว

การขยายผลแนวคิดสนามเด็กเล่น OKMD ตามหลักการพัฒนาสมอง โรงเรียนบ้านหนองกุงแก้ว

ปรับปรุงพื้นที่เล่นตามแนวคิด "สนามเด็กเล่น OKMD" ซึ่งออกแบบโดยใช้องค์ความรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง (BBL)
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากการร่วมตอบแบบสอบถามกับ OKMD

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากการร่วมตอบแบบสอบถามกับ OKMD

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากการร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจและการได้รับประโยชน์จากเว็บไซต์ OKMD

OKMD ติดปีกเด็ก เยาวชน คนวัยทำงานในพื้นที่อีอีซี หนุนเสริมทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

OKMD ติดปีกเด็ก เยาวชน คนวัยทำงานในพื้นที่อีอีซี หนุนเสริมทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เปิดสองหลักสูตรสำคัญ เทคโนโลยีหุ่นยนต์ และเออาร์ มั่นใจเป็นสิ่งจำเป็นในศตวรรษที่ 21  

ข่าวและกิจกรรม