OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

กิจกรรมเผยแพร่ภูมิปัญญาและองค์ความรู้ทำมาหากิน “ทำมาหากิน พื้นถิ่นสระแก้ว”

295 | 21 กันยายน 2561
          วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว และสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) โดยงานศูนย์ความรู้กินได้ ร่วมจัดกิจกรรมเผยแพร่ภูมิปัญญาและองค์ความรู้ทำมาหากิน "ทำมาหากิน พื้นถิ่นสระแก้ว" ณ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว วันที่ 16 กันยายน 2561 ในรูปแบบนิทรรศการและเวิร์คช็อปสร้างอาชีพจากภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 8 องค์ความรู้ ได้แก่
  • กล่องความรู้กินได้ “ปลูกผักส่งร้านอาหารเวียดนาม” โดยนักจัดการความรู้พรชัย พันธุ์วิเศษ
  • กล่องความรู้กินได้ “ปลูกผักด้วยแปลงยกระดับตามมาตรฐาน Q” โดยนักจัดการความรู้ภาณุ เภตรา
  • กล่องความรู้กินได้ “ปลูกทุเรียน ณ สระแก้ว” โดยนักจัดการความรู้สุนิสา จันทร์เลขา
  • กล่องความรู้กินได้ “ขุมทรัพย์จากไผ่ตงศรีปราจีน” โดยนักจัดการความรู้สรร ศรีสละ
  • กล่องความรู้กินได้ “จักสานไม้ไผ่หุ้มเครื่องเขียน” โดยนักจัดการความรู้ชณชนก รามสูตร
  • กล่องความรู้กินได้ “ผ้าขาวม้าย้อมสีธรรมชาติพนารักษ์” โดยนักจัดการความรู้อัมพร สุคนเขตร์
  • กล่องความรู้กินได้ “อาหารญวนสระแก้ว” โดยนักจัดการความรู้ประไพพรรณ ปราณี
  • กล่องความรู้กินได้ “ขนมเขียวมรกต” โดยนักจัดการความรู้สงบลักษณ์ เจริญผล


นางอัมพร สุคนเขตร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระแก้ว ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและกล่าวเปิดงาน
นิทรรศการและเวิร์คช็อปสร้างอาชีพจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสระแก้ว


ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

OKMD จัดกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โครงการ “นักอนุรักษ์สองมือ หนึ่งใจ คืนชีวิตสู่ธรรมชาติ”

OKMD จัดกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการ “นักอนุรักษ์สองมือ หนึ่งใจ คืนชีวิตสู่ธรรมชาติ”

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ จัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยจัดให้มีกิจกรรม CSR ภายใต้โครงการ “นักอนุรักษ์สองมือ หนึ่งใจ คืนชีวิต สู่ธรรมชาติ”
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  มอบนโยบายแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สบร.

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ มอบนโยบายแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สบร.

ดร.อธิปัตย์ บำรุง  ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  ได้มอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สบร.
OKMD และ Tk park มอบหน้ากากอนามัย N95 ให้แก่น้องๆโรงเรียนปลูกจิต

OKMD และ Tk park มอบหน้ากากอนามัย N95 ให้แก่น้องๆโรงเรียนปลูกจิต

OKMD และ TK park ห่วงใยสุขภาพน้องๆ ที่ต้องเผชิญกับปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดจากฝุ่นละออง PM 2.5
 สบร. ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมศึกษาดูงานจากวิทยาลัยชุมชนสตูล

สบร. ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมศึกษาดูงานจากวิทยาลัยชุมชนสตูล

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ สบร. โดย ดร.อภิชาติ ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักโครงการและจัดการความรู้ ให้การต้อนรับ ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนสตูล เข้าศึกษาดูงานและฟังบรรยาย หัวข้อ “เทรนด์โลกกับการทำมาหากินของคนไทย”

ข่าวและกิจกรรม