OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

เปิดมุมความรู้กินได้สกลนคร

676 | 6 มีนาคม 2561
ศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ร่วมกับ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD จัดงานมหกรรมความรู้สร้างอาชีพ “เปิดมุมความรู้กินได้สู่ชุมชน” ณ ห้องสมุดประชาชน“เฉลิมราชกุมารี” อำเภอสว่างแดนดิน ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561  โดยมีนายประทิน โกษาแสง นายอำเภอสว่างแดนดิน เป็นประธานในพิธี ดร.ปรียา ผาติชล รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ และนางสาววิลัยรัตน์ โมคมูล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสว่างแดนดิน ร่วมตัดริบบิ้นเปิดให้บริการมุมความรู้กินได้สกลนครอย่างเป็นทางการ

นายประทิน โกษาแสง นายอำเภอสว่างแดนดิน 
เป็นประธานในงานมหกรรมความรู้สร้างอาชีพ “เปิดมุมความรู้กินได้สู่ชุมชน”


นายประทิน โกษาแสง นายอำเภอสว่างแดนดิน ดร.ปรียา ผาติชล รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
และนางสาววิลัยรัตน์ โมคมูล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภอสว่างแดนดิน ร่วมตัดริบบิ้นเปิดให้บริการมุมความรู้กินได้สกลนครมุมความรู้กินได้สกลนคร

มุมความรู้กินได้สกลนคร เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร และ OKMD เพื่อพัฒนาห้องสมุดประชาชน“เฉลิมราชกุมารี”อำเภอสว่างแดนดิน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบ “มุมความรู้กินได้” ซึ่งเป็นพื้นที่เรียนรู้ด้านการทำมาหากินที่สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดสกลนคร และร่วมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของ กศน. จังหวัดสกลนคร ให้เป็นนักจัดการความรู้ จำนวน 65 ราย ทั้งนี้ ได้พัฒนาองค์ความรู้เพื่อการทำมาหากินที่ครอบคลุมอาชีพด้านเกษตรกรรม หัตถกรรม และวัฒนธรรม จำนวน 65 อาชีพ โดยความมุ่งหวังของศูนย์ความรู้กินได้ คือบ่มเพาะการเรียนรู้เพื่อการสร้างอาชีพอย่างยั่งยืนให้กับประชาชนในท้องถิ่นโดยมีนักจัดการความรู้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนกระบวนการจัดการความรู้เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ของตนเอง

ภายในงานจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้และพัฒนาทักษะด้านอาชีพต่างๆ ได้แก่ การเสวนาในหัวข้อ “เสน่ห์ผ้าครามสกล และการสร้างมูลค่าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น” และเวิร์คชอปสร้างอาชีพ อาทิ การผลิตของที่ระลึกจากผ้าย้อมคราม ขนมเทียนแก้วชาววัง การสานกระติบข้าว การทำไม้กวาดมือเสือ เป็นต้น

เสวนาในหัวข้อ “เสน่ห์ผ้าครามสกล และการสร้างมูลค่าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น”


เวิร์คชอปสร้างอาชีพ “การผลิตของที่ระลึกจากผ้าย้อมคราม”ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

 สบร. ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมศึกษาดูงานจากวิทยาลัยชุมชนสตูล

สบร. ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมศึกษาดูงานจากวิทยาลัยชุมชนสตูล

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ สบร. โดย ดร.อภิชาติ ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักโครงการและจัดการความรู้ ให้การต้อนรับ ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนสตูล เข้าศึกษาดูงานและฟังบรรยาย หัวข้อ “เทรนด์โลกกับการทำมาหากินของคนไทย”
สบร. ร่วมลงนามความร่วมมือจัดตั้งเครือข่ายการจัดการความรู้ประเทศไทย (TKMN)

สบร. ร่วมลงนามความร่วมมือจัดตั้งเครือข่ายการจัดการความรู้ประเทศไทย (TKMN)

กรุงเทพ-ทริส คอร์ปอเรชั่น จับมือสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สถาบันคลังสมองแห่งชาติ และสถาบันเพื่อการจัดการความรู้และนวัตกรรมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดตั้งเครือข่ายการจัดการความรู้ประเทศไทย 
Knowledge in the Park | เปิดพื้นที่เรียนรู้สาธารณะใจกลางกรุง

Knowledge in the Park | เปิดพื้นที่เรียนรู้สาธารณะใจกลางกรุง

กิจกรรมเปิดพื้นที่เรียนรู้สาธารณะใจกลางกรุง พบกิจกรรมที่หลากหลายสร้างเครือข่ายเด็ก เยาวชน และ ประชาขนผู้รักการเรียนรู้
OKMD ชวนคนรุ่นใหม่เปิดประสบการณ์ใหม่กับแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ในเวิร์กช็อป “Herbal Balm”

OKMD ชวนคนรุ่นใหม่เปิดประสบการณ์ใหม่กับแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ในเวิร์กช็อป “Herbal Balm”

เพราะเทรนด์โลกกำลังหันมาสนใจผลิตภัณฑ์ที่ทำจากธรรมชาติ จึงเกิดโอกาสทางการตลาดมากมายสำหรับสินค้าที่เกี่ยวข้อง OKMD จึงนำเสนอแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร

ข่าวและกิจกรรม