OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ที่มา ภูมิปัญญา เเละ "ดอนหอยหลอด"

60 ครั้ง | 6 ธันวาคม 2562