OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

The Practices

312 ครั้ง
ในการเรียนภาษอังกฤษนั้นมีวิธีการที่หลากหลาย ซึ่งเเต่ละคนก็มีวิธีการเรียนรู้ไม่เหมือนกัน บางคนอาจจะเรียนในห้องเรียนไปเก่ง อาจจะจำกฏการเเต่งประโยคต่างๆไม่ได้ เเต่เขาอาจจะเรียนรู้ได้ผ่านทางการการพูด สิ่งของในชีวิตประจำวัน หรือ การดูหนังเป็นต้น