คนสูงวัย | สร้างรายได้จากธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ

2394 | 17 กรกฎาคม 2561
คนสูงวัย | สร้างรายได้จากธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ
เมื่อการท่องเที่ยวกำลังเป็นเทรนด์ และความสูงวัยหมายถึงโอกาสครั้งใหม่ที่มาพร้อมกับ ความรู้ ประสบการณ์ เงินทุน เวลา และอิสระที่จะทำในสิ่งที่ต้องการ ดังนั้นการที่ผู้สูงอายุ วัยต้นและคนก่อนวัยเกษียณจะคิดทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวตามศักยภาพ ความ ถนัด และความสนใจของตนเอง จึงเป็นโอกาสและความท้าท้ายในการจับเทรนด์มา เปลี่ยนเป็นอาชีพที่ไม่เพียงสร้างรายได้ให้ตนเอง แต่ยังนำไปสู่ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ ของประเทศ

“คนสูงวัยสร้างรายได้จากธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ... คุณเห็นโอกาสหรือยัง”