OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

การประชุมสภาหนังสือเด็กและเยาวชนนานาชาติ ระดับภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนียครั้งที่ 3

718
09 - 11 พฤษภาคม 2560
สถานที่: โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ และอุทยานการเรียนรู้ ชั้น 8 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
การประชุมสภาหนังสือเด็กและเยาวชนนานาชาติ ระดับภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนียครั้งที่ 3
สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ TK park ร่วมกับสภาหนังสือเด็กและเยาวชนนานาชาติ มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก จัดการประชุมสภาหนังสือเด็กและเยาวชนนานาชาติ ระดับภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนียครั้งที่ 3 (The 3rd Asia Oceania Regional IBBY Congress) ระหว่างวันที่ 9-12 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ และอุทยานการเรียนรู้ ชั้น 8 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
 
การประชุมนี้จัดขึ้นเพื่อให้เกิดความก้าวหน้า ทักษะ เทคนิคการผลิต เรื่องราวที่ทันสมัย ตลอดจนงานวิชาการที่สำคัญในการที่จะส่งเสริมและพัฒนาหนังสือเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นเป็นลำดับ อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศต่างๆ ระหว่างนักเขียน นักวาดภาพ นักเล่านิทาน บรรณารักษ์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่จะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และนำเอาสิ่งต่างๆ ที่ได้ไปต่อยอดในการพัฒนาตนเองและจะนำไปสู่การพัฒนาการอ่านการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
 
ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ http://ibbyaoric2017.tkpark.or.th โดยมีค่าลงทะเบียน 1,800 บาท รวมเอกสารประกอบการประชุม กระเป๋าเอกสาร อาหารว่าง และอาหารกลางวัน

ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการและกำหนดการได้ที่นี่
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณรินศิริ ทองคำ หมายเลขโทรศัพท์ 02-257-4300 ต่อ 113 อีเมล rinsiri@tkpark.or.th