OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

เทศกาลสงกรานต์บานตะไท 2560

83
13 - 16 เมษายน 2560 | เวลา: 11.00 – 17.00 น.
สถานที่: ลานสานฝัน อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
เทศกาลสงกรานต์บานตะไท 2560
เทศกาลสงกรานต์บานตะไท 2560 “สืบสานภูมิปัญญาไทย...ในวิถีแบบพอเพียง”
วันพฤหัสบดีที่ 13 –วันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 11.00 – 17.00 น.
ณ ลานสานฝัน อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
  • ร่วมสรงน้ำพระ ขอพรปีใหม่ไทย รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่สืบสานวัฒนธรรมไทยในประเพณีสงกรานต์
  • เพลินรู้เรื่องราวตำนานประเพณีสำคัญของไทยใน “เทศกาลสงกรานต์”
  • ชมนิทรรศการ “สืบสานภูมิปัญญาไทย...ในวิถีแบบพอเพียง”
    • เรียนรู้หัตถกรรมเครื่องจักสานกับวิถีพื้นบ้าน
    • ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยโบราณศาสตร์แห่งการบำบัดกายด้วยตนเอง
    • เปิดรับ 5 สัมผัส สมุนไพรไทยในครัว
  • บันเทิงหรรษาอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยกับการแสดงจากเยาวชนและศิลปิน


กิจกรรมที่น่าสนใจประจำเดือนนี้
กิจกรรมที่น่าสนใจประจำเดือนนี้