OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

เวิร์กช็อป ต่อยอดเอกลักษณ์ท้องถิ่นสู่การออกแบบงานหัตถกรรม (Local Essence 2017) TRY EXPLORING / ลอง เอ็ค ซะป๊ะ
ลอ ผ่อ

1347
26 เมษายน - 26 สิงหาคม 2560
สถานที่: TCDC เชียงใหม่
เวิร์กช็อป ต่อยอดเอกลักษณ์ท้องถิ่นสู่การออกแบบงานหัตถกรรม (Local Essence 2017) TRY EXPLORING / ลอง เอ็ค ซะป๊ะ ลอ ผ่อ
TCDC เชียงใหม่ ชวนนักออกแบบ ผู้ประกอบการธุรกิจสร้างสรรค์ และช่างฝีมือ มาร่วมเรียนรู้แนวทางต่อยอดเอกลักษณ์ท้องถิ่น สู่งานออกแบบหัตถกรรมสร้างสรรค์ ผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) หนึ่งในเครื่องมือค้นหาอัตลักษณ์ จับความต้องการของผู้บริโภคและจุดประกายไอเดียใหม่ๆ ในเวิร์กช็อป “Local Essence 2017” โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ‘สร้างสรรค์ ณ สุนทร’ นักออกแบบและอาจารย์จากสถาบันการออกแบบอุตสาหกรรมแห่งชาติ ENSCI – Les Ateliers ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

หัวข้อกิจกรรม 
ครั้งที่ 1: Exploring วันที่ 26-28 เมษายน 2560 
ครั้งที่ 2: Distilling วันที่ 18-21 กรกฎาคม 2560 
ครั้งที่ 3: Distilling วันที่ 26-29 กรกฎาคม 2560 
ครั้งที่ 4: Presenting วันที่ 23-26 สิงหาคม 2560 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
 1. เป็นผู้ประกอบการธุรกิจสร้างสรรค์หรือนักออกแบบที่มีพื้นฐานด้านการออกแบบหรือทักษะฝีมือเชิงช่าง มีผลิตภัณฑ์หรือทำงานในธุรกิจสร้างสรรค์ และประสบการณ์ด้านงานออกแบบ 3-5 ปี ขึ้นไป 
 2. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อช่วยในการค้นหาข้อมูลหรือนำเสนอผลงานได้ เช่น Internet Explorer, Microsoft Office, Illustrator 
 3. ผู้สมัครสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง หากมีวันใดที่ท่านไม่สะดวกเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปด้วยตนเอง สามารถส่งทีมงานตามที่ได้แจ้งชื่อไว้ก่อนหน้า 2 ท่าน มาเป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมแทนได้ โดยขอสงวนสิทธิ์ให้เข้าร่วมได้ครั้งละ 1 ท่านเท่านั้น ตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรม 

รับจำนวน 30 คน 
ไม่เสียค่าใช้จ่าย 

วิธีการสมัคร 
 1. กรอกแบบฟอร์มรับสมัครออนไลน์ที่ https://goo.gl/forms/pr0jC4Pum8wqn81L2 
 2. ส่งรายละเอียดด้านล่างมาที่ https://goo.gl/IiERyg (โดยตั้งชื่อไฟล์ในรูปแบบ: ชื่อ_นามสกุล)** 
  • ประวัติส่วนตัวและ Portfolio (ข้อมูลสำคัญเพื่อพิจารณาประกอบการคัดเลือกผู้สมัคร) พร้อมข้อมูล ที่มา รูปภาพและคอนเซปต์หลักของผลิตภัณฑ์ เช่น ชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อแบรนด์ ประเภทผลิตภัณฑ์ สถานที่หรือช่องทางการจัดจำหน่าย 
  • ความคาดหวังจากการเข้าร่วมเวิร์กช็อปในครั้งนี้ 
  • รายชื่อทีมงานหรือตัวแทน จำนวน 2 ท่าน (สำรองในกรณีที่ท่านไม่สะดวกมาเข้าร่วมเวิร์กช็อปด้วยตนเอง) 
** หากยังไม่ส่งเอกสารตามข้อ 1-3 ถือว่าการสมัครยังไม่สมบูรณ์ TCDC ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับพิจารณา 

หมายเหตุ 
 1. รับสมัครตั้งแต่วันนี้-31 มีนาคม 2560 
 2. สัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าร่วมเวิร์กช็อปวันที่ 5-6 เมษายน 2560   ที่ TCDC เชียงใหม่ (แจ้งการนัดสัมภาษณ์ทางอีเมล์) 
 3. ประกาศผลการคัดเลือกวันที่ 11 เมษายน 2560  ทาง www.tcdc.or.th 
ประวัติวิทยากร สร้างสรรค์ ณ สุนทร 
นักออกแบบและอาจารย์จากสถาบันสอนการออกแบบอุตสาหกรรม ENSCI – Les Ateliers ประเทศฝรั่งเศส มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ประยุกต์เอกลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นและทักษะฝีมือเชิงช่างมาผสมผสานได้อย่างลงตัวและตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ จากพื้นเพเป็นคนจังหวัดเชียงใหม่และมีประสบการณ์การทำงาน มุมมองความคิดจากการเป็นนักออกแบบไทยที่ได้ไปศึกษาและทำงานในต่างประเทศทำให้เข้าใจวิถีชีวิต วิธีคิดและการทำงานร่วมกับคนท้องถิ่น  รวมทั้งเข้าใจพฤติกรรมและรสนิยมร่วมสมัยของทั้งเอเชียและตะวันตกที่สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายนักออกแบบและคู่ค้าต่างประเทศ  พร้อมยกระดับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มหัตถอุตสาหกรรมให้มีความเป็นสากลและสามารถแข่งขันทางธุรกิจได้  นอกจากนี้สร้างสรรค์ ณ สุนทร ยังทำงานร่วมกับผู้ประกอบธุรกิจสร้างสรรค์ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดอื่นๆ ในประเทศอีกมากมาย 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณน้ำฝน โทร. 052 080 500 ต่อ 335 / Email: Numfon.Y@tcdc.or.th 

กิจกรรมที่น่าสนใจประจำเดือนนี้