OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

โครงการประกวดปกหนังสือสวยสร้างสรรค์

1069
19 มิถุนายน - 14 กรกฎาคม 2560
โครงการประกวดปกหนังสือสวยสร้างสรรค์
ตลอดระยะเวลา 12 ปีที่ผ่านมา สบร. ได้ดำเนินกิจกรรมและโครงการกระตุกต่อมคิดต่างๆ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสร้างรากฐานที่เข้มแข็งให้กับประเทศชาติในอนาคต นอกจากการพัฒนาองค์ความรู้ที่สำคัญเพื่อสังคมไทยอย่างต่อเนื่องแล้ว สบร. ยังเล็งเห็นคุณค่าเรื่องการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ โดยเฉพาะปกหนังสือ ซึ่งเป็นประตูสู่การอ่าน จึงได้จัดโครงการประกวดปกหนังสือสวยสร้างสรรค์ เพื่อเป็นเวทีแห่งโอกาสให้สำนักพิมพ์ที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานให้เป็นที่ยอมรับสู่สายตาสาธารณชน ได้นำเสนอความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ เพื่อกระตุ้นให้สังคมได้เห็นคุณค่าแห่งการออกแบบ

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
สำนักพิมพ์ที่ผลิตและมีหนังสือวางจำหน่ายภายใน 1 ปีที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2559 – 31 พฤษภาคม 2560 โดยปกหนังสือที่จะส่งเข้าร่วมชิงรางวัลนั้น ต้องเป็นปกหนังสือที่จัดพิมพ์และวางจำหน่ายภายในกรอบ 1 ปีดังกล่าว

ประเภทรางวัล
 1. รางวัล Very Thai (เวรี่ไทย) ปกหนังสือสวยแบบไทยๆ จะงามวิจิตร งามในสไตล์ไทยๆ แสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย ไม่ว่าจะรากเหง้า ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ สังคม ความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบ และมิติอื่นๆ ในความเป็นไทย
 2. รางวัล Cute Cute (น่ารักยกกำลังสอง) ปกหนังสือสวยแสนน่ารัก น่าเอ็นดู มีลักษณะ สีสัน ลวดลาย รูปแบบ หวานแหววและสดใส 
 3. รางวัล Striking Stumble (สวยสะดุด) ปกหนังสือสวยโดดเด่นบนแผง สะกดทุกสายตาให้หยุดสิ่ง เพื่อเปิดอ่าน พลิกเล่มดู จนกระทั่งซื้อกลับบ้าน หรือแม้จะไม่ซื้อกลับบ้าน ก็ตาตรึงใจไปนานแสนนาน
 4. รางวัล One of a Kind (ไอเดียบรรเจิด) ปกหนังสือเด่นด้วยไอเดียการออกแบบที่แปลกใหม่ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แตกต่าง และท้าทายให้ผู้อ่านเปิดดู 

กติกาและเงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวด
 • ผลงานต้องเป็นแบบที่สำนักพิมพ์ผู้เข้าแข่งขันสร้างสรรค์หรือเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เอง ไม่ได้ทำซ้ำ คัดลอก หรือเลียนแบบดัดแปลงของผู้อื่น
 • สำนักพิมพ์ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด จะต้องส่งผลงานในรูปแบบของไฟล์ภาพนามสกุล .jpg เท่านั้น และขนาดไฟล์ภาพจะต้องไม่เกิน 500 KB
 • สำนักพิมพ์ผู้ส่งผลงานจะต้องลงทะเบียนการสมัครได้ที่ https://goo.gl/forms/042rn6qC1umKybnk1 และส่งผลงานโดยระบุประเภทผลงานที่ส่งเข้าประกวดโดยแยกเป็นโฟลเดอร์จากนั้น zip ไฟล์และส่งทางอีเมล contactokmd@gmail.com
 • สำนักพิมพ์ ผู้เข้าร่วมการประกวด 1 หน่วยงาน สามารถส่งผลงานได้ไม่เกิน 10 ผลงานต่อประเภท
 • การเข้าร่วมโครงการประกวดถือว่าผู้ที่เข้าร่วมการประกวดยอมรับเงื่อนไขที่ผู้จัดประกวดกำหนดขึ้น
ข้อตกลงในการส่งผลงานเข้าประกวด
 • ผู้จัดการประกวดมีสิทธิที่จะไม่พิจารณาผลงานนั้นๆ หากผลงานที่เข้าประกวดไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
 • ผู้จัดประกวดขอสงวนสิทธิ ในการตัดสิทธิผู้เข้าร่วมประกวดได้ทันทีโดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผล หากตรวจสอบพบว่าผู้เข้าร่วมประกวดไม่ปฏิบัติตามกติกาหรือมีข้อความใดเป็นเท็จ
 • ผู้จัดประกวดขอสงวนสิทธิ ในการชี้แจงเหตุผลสำหรับผลงานที่ไม่ได้รับการคัดเลือกในทุกกรณี
 • ห้ามนำดีไซน์ที่มีลิขสิทธิ์แล้วมาเป็นส่วนประกอบในการออกแบบ
 • สำนักพิมพ์ผู้เข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากคดีฟ้องร้องเนื่องจากการละเมิดทางกฎหมายในกรณีที่ผู้จัดการประกวดนำผลงานไปใช้งานใดๆ ก็ตาม รวมถึงการฟ้องร้องจากบุคคลที่ 3
 • ปกหนังสือที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่หยาบคาย ลามก อนาจาร หรือพาดพิงบุคคลใดตลอดจนไม่เป็นการลบหลู่สถาบันชาติ ศาสนา สถาบันกษัตริย์ หรือ องค์กรใดๆ รวมถึงไม่ส่งผลการละเมิดกฎหมายและทำให้เกิดการฟ้องร้อง
 • ผู้จัดการประกวดจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากทุกขั้นตอนในการส่งผลงานเข้าประกวดผลการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด
รางวัลสำหรับผู้ชนะ
ผู้ชนะการแข่งขันในแต่ละประเภทจะได้รับเงินรางวัล 60,000 บาท พร้อมรับโล่รางวัลเกียรติยศจาก สบร. 

ปิดรับผลงานเข้าประกวด