OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

Live เรื่อง "รู้เรื่อง ศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ (NKC)"

58
05 พฤศจิกายน 2563 | เวลา: 15.00 น.
Live เรื่อง "รู้เรื่อง ศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ (NKC)"
OKMD ขอเชิญเพื่อนๆ ร่วมชม Live หัวข้อ "รู้เรื่อง ศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ (NKC)” จากรายการ Knowledge Box

ก้าวต่อไปของ OKMD สู่ศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ
แหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ระดับโลก หรือ Hub ใหม่ของกรุงเทพฯ  พื้นที่ที่เข้าถึงองค์ความรู้ เทคโนโลยี.....
พร้อมให้ทุกคนเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พื้นที่สำหรับทุกๆ คน ทุกช่วงวัย เพื่อสร้างสรรค์ เพื่อเรียนรู้ 
โดยคุณโตมร ศุขปรีชา และดร.อภิชาติ ประเสริฐ

รับชมได้ทาง www.facebook.com/okmdinspire

พบกันวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 เป็นต้นไป