OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

Live เรื่อง "การจัดการความรู้กับการทำมาหากิน"

54
02 พฤศจิกายน 2563 | เวลา: 15.00 น.
Live เรื่อง "การจัดการความรู้กับการทำมาหากิน"
OKMD ขอเชิญชม Live เรื่อง "การจัดการความรู้กับการทำมาหากิน” จากรายการ Knowledge Box

จริงหรือเปล่าที่การทำมาหากินยุคนี้ต้องสู้กันด้วยความรู้?
 
เราจะคิดและพัฒนาต้นทุนที่มีให้กลายเป็นสินค้า และบริการที่ตอบโจทย์เทรนด์โลกและผู้บริโภคได้อย่างไร 
โดยมีกระบวนการจัดการความรู้เป็นผู้ช่วย โดยคุณโตมร ศุขปรีชา และคุณอรเลขา เพ็งพริ้ง

รับชมได้ทาง www.facebook.com/okmdinspire 

พบกันวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 เป็นต้นไป