OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ประกวดคลิปทำอาหารง่ายๆอย่างสร้างสรรค์ สไตล์คุณ "This is my recipe"

1659
25 - 28 พฤษภาคม 2563
ประกวดคลิปทำอาหารง่ายๆอย่างสร้างสรรค์ สไตล์คุณ "This is my recipe"
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ สบร. ตระหนักถึงความสำคัญของผลที่เกิดจากสถานการณ์ดังกล่าว ดังนั้นเพื่อลดและชะลอการแพร่เชื้อของ COVID-19 จึงได้จัดทำ กิจกรรมประกวดคลิปวิดีโออย่างสร้างสรรค์ สไตล์คุณ ภายใต้แนวคิด “This is my recipe” สอดรับกับนโยบาย อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ เพื่อจุดประกายความคิดให้คนรุ่นใหม่ ผลิตสื่อออนไลน์ในรูปแบบคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้อง เล่าเรื่องราว แชร์ประสบการณ์ ทักษะ และภูมิปัญญา ผ่านมุมมองใหม่ ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้อื่นได้รับรู้ เรียนรู้และรับมือกับสถานการณ์   COVID-19 สามารถนำไปใช้ประโยชน์ ซึ่งจะเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะผ่านช่องทางสื่อดิจิทัล (okmdia)

วัตถุประสงค์ 
 • เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทั่วประเทศอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ
 • เพื่อส่งเสริมให้เกิดองค์ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจ โดยได้ใช้ทักษะและความคิดสร้างสรรค์ ส่งผลงานคลิปวิดีโอเพื่อลดการแพร่เชื้อโรคระบาด COVID-19 
 • เพื่อรวบรวมผลงานผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้รับคัดเลือก นำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้ในวงกว้างและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
หัวข้อการประกวด 
เกี่ยวข้องกับเคล็ดลับการทำอาหาร สูตรอาหาร โดยได้ใช้ทักษะและความคิดสร้างสรรค์ เล่าเรื่องราว แชร์ประสบการณ์  นำเสนอผ่านมุมมองใหม่ เพื่อจุดประกายความคิดและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้อื่นได้รับรู้ 
หมายเหตุ : หัวข้ออาจมีการปรับตามความเหมาะสม

จำนวนรางวัล 
ประกาศผลทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 รางวัล รางวัลละ 1,500 บาท

การสมัครและส่งผลงาน 
เปิดสมัครและส่งผลงาน ได้ตั้งแต่วันที่ 25-28 พฤษภาคม 2563 
 1. สมัครเข้าร่วมโครงการผ่านทาง https://forms.gle/aQ8TrCausRpEmZeL6
 2. อัพโหลดผลงานผ่าน Youtube ของคุณแล้วส่ง Link ผลงานและส่งไฟล์ต้นฉบับพร้อมชื่อคลิปและคำอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับวิดีโอของท่านพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ส่งมาที่ okmdknowledgebox@gmail.com
วิธีการโหวตและนับคะแนนโหวต
 • ส่งวิดีโอคลิป : วันจันทร์-วันพฤหัสบดี (จนถึงเวลา 24.00น.)
 • รวบรวมคลิปวิดีโอ : วันศุกร์
 • ปิดโหวตคะแนนคลิปวิดีโอ : วันเสาร์ เวลา 24.00 น. โดยผลงานที่ได้รับคะแนนโหวตรวมสูงสุดในแต่ละสัปดาห์ จะนับยอด Views จากทาง http://www.okmd.or.th/knowledgebox/295/ และนับยอด likes จากทาง www.facebook.com/OKMDInspire
ระยะเวลาความยาวของคลิป 
ความยาวคลิปไม่เกิน 3 นาที โดยไม่จำกัดรูปแบบวิธีการนำเสนอและวิธีการถ่ายทำ สามารถตัดต่อ ถ่ายทำวิดีโอด้วย application ผ่านทางมือถือได้ อาทิเช่น Tiktok , Kinemaster ,VideoShow ฯลฯ

เงื่อนไข 
 • ผู้เข้าประกวดสามารถส่งคลิปได้ทุกประเภท ไม่จำกัดจำนวน
 • กรณีนำภาพ/เสียงของคลิปผู้อื่นมาใช้ประกอบ หรือบทสัมภาษณ์บุคคล ต้องได้รับอนุญาตจากบุคคลท่านนั้น
 • ผลการตัดสินของ สบร. ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • สบร. สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางช่องทางต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม
 • ผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิปวิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน ทางผู้จัดโครงการฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์
หมายเหตุ : ผู้ประกวดทุกท่านที่ส่งคลิปเข้ามาประกวดจะได้รับเสื้อ okmdia เป็นของที่ระลึกสุดชิค คนละ 1 ตัว

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.okmd.or.th/thisismyrecipe และ www.facebook.com/OKMDInspire