OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

กะทิ โลกมหัศจรรย์ในกะลา

16
21 - 29 กรกฎาคม 2561 | เวลา: 11.00 – 17.00 น.
สถานที่: ลานสานฝัน อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 Dazzle Zone ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
กะทิ โลกมหัศจรรย์ในกะลา

นิทรรศการ กะทิ โลกมหัศจรรย์ในกะลา

อุทยานการเรียนรู้ TK park ร่วมมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชวนมาร่วมเปิดกะลาค้นหา “กะทิ” สุดยอดวัตถุดิบที่ธรรมชาติรังสรรค์ ก่อให้เกิดอาชีพ สร้างรายได้ เติมแต่งความกลมกล่อมให้กับอาหารคาวหวาน พบกับนวัตกรรมจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องผ่านฐานกิจกรรม พร้อมเพลิดเพลินไปกับการออกบูธจำหน่ายสินค้า อาหารคาวหวานภายในงาน 
  • คัด นานาความรู้สุด “หวาน มัน”
  • คั้น ความสนุกสุด “เข้มข้น”
  • ค้น ความลับแสน “กลมกล่อม”
วันเสาร์ที่ 21 – วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00 – 17.00 น. ณ ลานสานฝัน อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 Dazzle Zone ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

*กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
** สอบถามข้อมูล โทร. 02 257 4300 ต่อ 226
กิจกรรมที่น่าสนใจประจำเดือนนี้
กิจกรรมที่น่าสนใจประจำเดือนนี้