OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

พื้นที่เรียนรู้แห่งใหม่ TK Alive ให้ไปไกลกว่าหนังสือ

280
26 สิงหาคม - 31 ธันวาคม 2562 | เวลา: 10.00 -20.00 น.
สถานที่: TK Alive บริเวณชั้น 6 โซน Genius Planet CentralWorld
พื้นที่เรียนรู้แห่งใหม่ TK Alive ให้ไปไกลกว่าหนังสือ
TK Alive พื้นที่บริการโฉมใหม่  เปิดทดลองให้บริการสำหรับสมาชิกและบุคคลทั่วไปตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป ด้วยแนวคิด “Read Everywhere ที่นี่ ที่ไหน ก็อ่านได้” เปิดมุมมองของการอ่านและการเรียนรู้ให้กว้างขึ้นเพื่อตอบโจทย์ยุคสมัยที่เปลี่ยนไป นำเสนอบริการการอ่าน ทั้งในรูปแบบห้องสมุดที่ทุกคนคุ้นเคย ผสานกับการบริการการอ่าน ชม ฟัง ผ่านสื่อดิจิทัลของอุทยานการเรียนรู้ TK park ที่ทำให้ทุกคนสามารถเข้ามาเพลิดเพลินกับการการเรียนรู้ทั้งในพื้นที่เล็กๆ ของ TK Alive หรือจากที่มุมไหนในโลกก็ได้เช่นกัน 

TK Alive จุดบริการชั่วคราวของอุทยานการเรียนรู้ TK park ตั้งอยู่บนพื้นที่ 150 ตารางเมตร ชั้น 6 ด้านหน้าโซนจีเนียสแพลนเน็ต ให้บริการยืมคืนหนังสือเล่ม รวมทั้งบริการห้องสมุดออนไลน์และกิจกรรมการอ่าน การเรียนรู้แก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป 
 •  TK Alive เปิดให้บริการ ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น.
 • ติอต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  02-257-4300 , 081-925-9900
การสมัครสมาชิก TK park และต่ออายุสมาชิก
 • ลงทะเบียน และถ่ายรูป กับเจ้าหน้าที่สมาชิก
 • ชำระค่าธรรมเนียม
 • ใช้เลขบัตรประชาชนสำหรับการยืม คืน หนังสือ
*การสมัครสมาชิก ต้องแสดงบัตรประชาชนเพื่อเป็นหลักฐานการสมัคร

อัตราค่าธรรมเนียมสมัครสมาชิกใหม่
 • อายุ 4 - 24 ปี และ 60 ปีขึ้นไป 100 บาท / ปี
 • อายุ 25 - 59 ปี 200 บาท / ปี
 • ชาวต่างชาติ (ที่มีใบอนุญาตทำงานในไทย) 200 บาท / ปี
 •  ชาวต่างชาติ (ใช้หนังสือเดินทางเป็นหลักฐานการสมัคร) 400 บาท / ปี
 • ยกเว้นค่าสมาชิกสำหรับพระภิกษุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุสมาชิก
 • อายุ 4 - 24 ปี และ 60 ปีขึ้นไป 70 บาท / ปี
 • อายุ 25 - 59 ปี 150 บาท / ปี
 • ชาวต่างชาติ (ที่มีใบอนุญาตทำงานในไทย) 150 บาท / ปี
 • ชาวต่างชาติ (ใช้หนังสือเดินทางเป็นหลักฐานการสมัคร) 300 บาท / ปี
การยืมหนังสือ
 • สมาชิกสามารถยืมหนังสือได้ 6 เล่ม เป็นเวลา 14 วัน ต่อ 1 บัตรสมาชิก
 • สมาชิกสามารถยืมหนังสือได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 20.00 น.
 • สมาชิกสามารถค้นหารายการหนังสือได้ทาง http://search.tkpark.or.th
 • สมาชิกสามารถยืมต่อด้วยตนเองผ่านอินเทอร์เน็ตได้ 1 ครั้งเป็นเวลา 14 วัน นับจากวันที่ทำการยืมต่อ โดยจะต้องเป็นรายการที่ไม่เกินกำหนดส่งและไม่มีผู้จอง
การคืนหนังสือ
 • สมาชิกสามารถนำมาคืนได้ที่จุดบริการสมาชิก TK Alive ชั้น 6 ด้านหน้าโซน Genius Planet ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ระหว่างเวลา 10.00 -20.00 น. ทุกวัน
 • หากคืนหนังสือเกินกำหนดจะมีค่าปรับ ดังนี้
 • หนังสือและสื่อการเรียนรู้ภาษาไทย 10 บาท / เล่ม / วัน
 • หนังสือและสื่อการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 30 บาท / เล่ม / วัน
โดยค่าปรับจะถูกหักจากค่าประกันหนังสือในบัตรสมาชิก

หนังสือจอง
 • สมาชิกสามารถติดต่อรับหนังสือจองเมื่อได้รับอีเมลแจ้งเตือนจาก TK park
 • บัตรสมาชิก 1 ใบ สามารถจองหนังสือได้ 6 รายการ
ค่าประกันหนังสือ
 • สามารถติดต่อรับค่าประกันหนังสือคืนได้ที่จุดบริการสมาชิก TK Alive บริเวณชั้น 6 โซน Genius Planet CentralWorld ระหว่างเวลา 10.00 -20.00 น. ทุกวัน
 • ค่าประกันหนังสือ สามารถติดต่อขอคืนได้เมื่อส่งคืนหนังสือเรียบร้อย
* กรณีรับเงินประกันหนังสือคืน ต้องนำบัตรสำคัญทางราชการมาเป็นหลักฐานด้วยทุกครั้ง

TK Public Online Library
 • บริการห้องสมุดออนไลน์ของ TK park ที่ให้บริการหนังสือและสื่อหลากหลายให้ทุกคนได้เรียนรู้ในรูปแบบการอ่าน ฟัง และชมได้ทุกที่ทุกเวลา
 • สมัครสมาชิกออนไลน์ได้ที่ www.tkpark.or.th โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 • สมาชิก TK park ปัจจุบันและสมาชิกเก่าสามารถใช้บริการได้โดยไม่ต้องสมัครใหม่
ติดตามรายละเอียดเพิ่มคลิกที่นี่
กิจกรรมที่น่าสนใจประจำเดือนนี้
กิจกรรมที่น่าสนใจประจำเดือนนี้
กิจกรรมที่น่าสนใจประจำเดือนนี้
23 - 24 พฤศจิกายน 2562
เวลา: 13.00-17.00 น.

Knowledge in the (Museum’s) Park