OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

TK park เปิดตำราวิชาแนะให้แนว

122
23 - 24 มิถุนายน 2561 | เวลา: 10.00 - 17.00 น.
สถานที่: อุทยานการเรียนรู้ TK park Dazzle Zone ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

ไม่รู้ว่าถนัดอะไร? สับสนเลือกไม่ได้ เรียนอะไรดี? 
เมื่อความสับสนเข้ามาในชีวิต  ถึงเวลา 'รู้' ความถนัดของตัวเอง และรู้อีกด้านของอาชีพที่คุณไม่เคยรู้
ในงาน TK park เปิดตำราวิชาแนะให้แนว ตอน REVOLUTION รู้ คิด ชีวิตเปลี่ยน

พบคำตอบของคำถามเหล่านี้!

วันเสาร์ที่ 23 - วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 - 17.00 น. ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park Dazzle Zone ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมทาง https://bit.ly/2Ij2yEj

ดาวน์โหลดกำหนดการงานได้ที่นี่ 

FB แนะให้แนว l www.tkpark.or.th l โทร. 080 314 6676 l #TKpark #แนะให้แนว