OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างออกแบบและจัดทำบอร์ดความรู้ สู่ประชาชน โดยความร่วมมือกับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
16 มิถุนายน 2560
 • ประเภท :
  การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
 • รายละเอียดโครงการ :
  จ้างออกแบบและจัดทำบอร์ดความรู้ สู่ประชาชน โดยความร่วมมือกับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • สถานะโครงการ :
  ยกเลิก
 • ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

  ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่ประกาศ
  วันที่สิ้นสุด
  ผู้บันทึก
  TOR จ้างออกแบบและจัดทำบอร์ดความรู้ สู่ประชาชน วันที่ประกาศ 16 มิถุนายน 2560  วันที่สิ้นสุด 23 มิถุนายน 2560  ผู้บันทึก Adisorn 
  ราคาฟลางจ้างออกแบบและจัดทำบอร์ดความรู้ สู่ประชาชน วันที่ประกาศ 16 มิถุนายน 2560  วันที่สิ้นสุด 23 มิถุนายน 2560  ผู้บันทึก Adisorn