OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างออกแบบและจัดทำบอร์ดความรู้ สู่ประชาชน โดยความร่วมมือกับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
16 มิถุนายน 2560
 • ประเภท :
  การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
 • รายละเอียดโครงการ :
  จ้างออกแบบและจัดทำบอร์ดความรู้ สู่ประชาชน โดยความร่วมมือกับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • สถานะโครงการ :
  ยกเลิก
 • ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

  ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่ประกาศ
  วันที่สิ้นสุด
  ผู้บันทึก
  TOR จ้างออกแบบและจัดทำบอร์ดความรู้ สู่ประชาชน วันที่ประกาศ 16 มิถุนายน 2560  วันที่สิ้นสุด 23 มิถุนายน 2560  ผู้บันทึก Adisorn 
  ราคาฟลางจ้างออกแบบและจัดทำบอร์ดความรู้ สู่ประชาชน วันที่ประกาศ 16 มิถุนายน 2560  วันที่สิ้นสุด 23 มิถุนายน 2560  ผู้บันทึก Adisorn 

รู้จักเรา OKMD