OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

จัดกิจกรรมแคมป์สร้างเกมส์ (Game Maker Camp) และ แคมป์หุ่นยนต์ (Bot Camp)
16 มีนาคม 2560