OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศขายทอดตลาด
19 พฤษภาคม 2560
 • ประเภท :
  การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
 • รายละเอียดโครงการ :
  ประกาศขายทอดตลาด
 • สถานะโครงการ :
  ยกเลิก
 • ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

  ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่ประกาศ
  วันที่สิ้นสุด
  ผู้บันทึก
  ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ วันที่ประกาศ 19 พฤษภาคม 2560  วันที่สิ้นสุด 31 พฤษภาคม 2560  ผู้บันทึก Adisorn 
  ประกาศขายทอดตลาดหมึกพิมพ์ วันที่ประกาศ 19 พฤษภาคม 2560  วันที่สิ้นสุด 31 พฤษภาคม 2560  ผู้บันทึก Adisorn 
  ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ วันที่ประกาศ 19 พฤษภาคม 2560  วันที่สิ้นสุด 31 พฤษภาคม 2560  ผู้บันทึก Adisorn