OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างจัดทำหลักสูตรการอบรมผู้บริหารด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รุ่นที่ 6 “EXCET 6: The Millennials” โดยวิธีพิเศษ
15 กุมภาพันธ์ 2560