OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์
4 มกราคม 2560
 • ประเภท :
  การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
 • รายละเอียดโครงการ :
  จ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์
 • สถานะโครงการ :
  เรียบร้อยแล้ว
 • ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

  ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่ประกาศ
  วันที่สิ้นสุด
  ผู้บันทึก
  TOR จ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์ วันที่ประกาศ 4 มกราคม 2560  วันที่สิ้นสุด 6 มกราคม 2560  ผู้บันทึก Adisorn 
  ราคากลางจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์ วันที่ประกาศ 4 มกราคม 2560  วันที่สิ้นสุด 6 มกราคม 2560  ผู้บันทึก Adisorn 
  ประกาศผลจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์ วันที่ประกาศ 16 มกราคม 2560  วันที่สิ้นสุด ผู้บันทึก Adisorn