OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างดำเนินการจ้างจัดสัมมนางานมหกรรมความรู้ ครั้งที่ 6 (OKMD Knowledge Festival 2017)
28 พฤศจิกายน 2559